Backa tillbaka till föregående uppgifter

Många av våra spel med flera uppgifter har en knapp för att komma till nästa uppgift. Se t.ex. den gröna knappen i ovanstående bild. Från och med nu går det även att backa tillbaka till föregående uppgift eller föregående uppgifter så att eleven kan se sina redan avklarade svar. Notera att denna backa-knapp inte har något att göra med tillbaka-knappen i webbläsaren. Tillbaka-knappen i webbläsaren tar eleven bort från spelomgången, medan backa-knappen stegar tillbaka bland de tilldelade uppgifterna i spelomgången.

Om du som spelskapare inte vill att eleverna ska kunna gå tillbaka till tidigare uppgift kan du ändra det i inställningarna för dina skapade spel. Då döljs tillbaka-knappen och eleven kan endast stega framåt allteftersom uppgifterna klaras av. Se i bilden nedan hur du döljer backa-knappen när du redigerar en spelnivåerna i ett eget spel.

41