Avbryt en spelomgång

Det finns flera sätt att avbryta en spelomgång, men nu har de flesta spel en knapp som heter Avbryt och avbryter hela spelomgången oavsett hur många uppgifter eleven klarat. Resultatet sparas som vanligt som en avbruten spelomgång. Alla sätt som kan användas för att avbryta en spelomgång är:

  • Klicka på knappen Avbryt.
  • Byta till en annan sida på Elevspel.
  • Backa i webbläsaren.
  • Uppdatera den aktuella sidan i webbläsaren.

Alla sätt loggar spelomgången som ej avklarad och avbruten. Detta gör det lättare att följa upp spel där eleverna har problem och ofta börjar om en spelomgång.

Vissa spel har också fått en knapp som heter Ge upp, vilket visar det rätta svaret på den aktuella uppgiften i spelomgången. Detta avbryter inte hela spelomgången, utan gör endast så att eleven får se det rätta svaret samt kommer vidare till nästa uppgift i spelomgången.

38