Flaggor på svåra spelnivåer

När en elev går in på ett spel och listar spelets alla nivåer så finns det flaggor på nivåer som kan upplevas svåra. Flaggorna visas för att eleven ska få större förståelse varför en viss spelnivå upplevs svår. Följande är de svårighetsnivåer som flaggas på spelnivåer:

  • 1 flagga – Svår nivå – Av samtliga påbörjade spelomgångar klaras färre än 40%.
  • 2 flaggor – Svår nivå – Av samtliga påbörjade spelomgångar klaras färre än 20%.
  • 3 flaggor – Svår nivå – Av samtliga påbörjade spelomgångar klaras färre än 10%.
  • 4 flaggor – Mycket svår nivå – Av samtliga påbörjade spelomgångar klaras färre än 5%.
  • 5 flaggor – Extremt svår nivå – Av samtliga påbörjade spelomgångar klaras färre än 1%.

Flaggningen baseras på statistik från ett stort antal spelade spelomgångar av ett stort antal spelare, dvs inte enbart för aktuell elev. Flaggorna visas därför också endast på publika spel, dvs inte på spel enbart synliga för spelskaparens elevgrupper.

9