Kartan på tyska

1
Memory, tyska/svenska
Länder och hav
2
Ordfläta
Länder på tyska, Bokstavsbräde
3
Flervalsfrågor
Länder på tyska
4
Lucktext, tyska meningar
Kartan på tyska Svår
5
Kartövning
Kartan på tyska, Bildmarkeringar
6
Fritextfrågor
Länder på tyska, Frågor med fritextsvar Svår
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Kartan på tyska på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon fick alla rätt på nivå 3. Flervalsfrågor (Länder på tyska).
2024-06-17 10:17 efter 45 sekunders spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 2. Ordfläta (Länder på tyska).
2024-06-17 10:16 efter 3 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Memory, tyska/svenska (Länder och hav).
2024-06-17 10:13 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 6. Fritextfrågor (Länder på tyska).
2024-06-12 10:12 efter 29 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Memory, tyska/svenska (Länder och hav).
2024-06-11 12:05 efter 12 sekunders spelande.
Någon fick 43 drag på nivå 1. Memory, tyska/svenska (Länder och hav).
2024-06-11 10:24 efter 3 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Ordfläta (Länder på tyska).
2024-06-11 08:53 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 6. Fritextfrågor (Länder på tyska).
2024-06-11 08:28 efter 6 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 5. Kartövning (Kartan på tyska).
2024-06-11 08:28 efter 43 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Lucktext, tyska meningar (Kartan på tyska).
2024-06-11 08:27 efter 36 sekunders spelande.

Lär dig tyska namn på vanliga länder och hav i närheten av Sverige och Tyskland.

Spelet Kartan på tyska

Instruktioner till Kartan på tyska

Spelet tränar tyska namn på länder och hav i närheten av Tyskland (och Sverige). Eleven utökar sitt ordförråd samt tränar på realiakunskaper, stavning och grammatik.

1. Memory, tyska/svenska (Länder och hav)

MemoryMemory - Nivån innehåller 18 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Ordfläta (Länder på tyska)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 10 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Flervalsfrågor (Länder på tyska)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Lucktext, tyska meningar (Kartan på tyska)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 10 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

5. Kartövning (Kartan på tyska)

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 18 bildfrågor, men det visas max 10 bildfrågor per spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har 1 försök på sig på varje bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Fritextfrågor (Länder på tyska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Kartan på tyska. Maximala antalet poäng (6 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 6 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Kartan på tyska kan du totalt få 6 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Tyska
Målgrupp
Årskurs 6 - Årskurs 9
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2020-09-09
Publicerat online
2018-04-26
Unikt id
8244
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

4
Totalt 108
5
73
4
6
3
8
2
1
1
20

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 1 kommentar om detta kunskapsspel.

Anonym
19 april 2021 15:16
väldigt bra. Men ändå bra men inte så bra. Men väldigt lärorikt. :)

Fler fördelar med plusmedlemskap