Multiplikation med 10, 100 och 1000

1
Heltal x 10
Skriv produkten, Frågor med fritextsvar
2
Heltal x 100
Skriv produkten, Frågor med fritextsvar
3
Heltal x 1000
Skriv produkten, Frågor med fritextsvar
4
Heltal x 10, 100, 1000
Skriv produkten, Frågor med fritextsvar
5
Decimaltal x 10
Skriv produkten, Frågor med fritextsvar
6
Decimaltal x 100
Skriv produkten, Frågor med fritextsvar
7
Decimaltal x 1000
Skriv produkten, Frågor med fritextsvar
8
Blandat x 10, 100, 1000
Skriv produkten, Frågor med fritextsvar
9
Heltal x 10
Memory
10
Heltal x 100
Memory
11
Heltal x 1000
Memory
12
Heltal x 10, 100, 1000
Memory
13
Decimaltal x 10
Memory
14
Decimaltal x 100
Memory
15
Decimaltal x 1000
Memory
16
Blandat x 10, 100, 1000
Memory
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Multiplikation med 10, 100 och 1000 på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 5. Decimaltal x 10 (Skriv produkten).
2024-07-18 23:09 efter 7 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 5. Decimaltal x 10 (Skriv produkten).
2024-07-18 23:08 efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 7. Decimaltal x 1000 (Skriv produkten).
2024-07-18 23:06 efter 4 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Heltal x 10 (Skriv produkten).
2024-07-18 22:44 efter 3 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 4. Heltal x 10, 100, 1000 (Skriv produkten).
2024-07-15 01:34 efter 52 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 16. Blandat x 10, 100, 1000 (Memory).
2024-07-15 01:32 efter 3 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 8. Blandat x 10, 100, 1000 (Skriv produkten).
2024-07-15 01:32 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 9. Heltal x 10 (Memory).
2024-07-14 12:23 efter 27 sekunders spelande.
Någon fick 68 drag på nivå 9. Heltal x 10 (Memory).
2024-07-14 12:17 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 5. Decimaltal x 10 (Skriv produkten).
2024-07-14 12:14 efter 2 minuters spelande.

Multiplicera olika typer av tal med 10, 100 samt 1000.

Spelet Multiplikation med 10, 100 och 1000

Instruktioner till Multiplikation med 10, 100 och 1000

Träna på att multiplicera olika typer av tal med produkterna tio, hundra och tusen. Du tränar på heltal och decimaltal på de olika nivåerna. Skriv rätt svar till varje multiplikationsuppgift eller para ihop produkten med faktorerna i memory.

1. Heltal x 10 (Skriv produkten)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 13 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Heltal x 100 (Skriv produkten)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 11 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Heltal x 1000 (Skriv produkten)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 11 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Heltal x 10, 100, 1000 (Skriv produkten)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 14 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Decimaltal x 10 (Skriv produkten)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 17 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Decimaltal x 100 (Skriv produkten)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 16 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Decimaltal x 1000 (Skriv produkten)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 11 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Blandat x 10, 100, 1000 (Skriv produkten)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 16 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Heltal x 10 (Memory)

MemoryMemory - Nivån innehåller 13 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 10 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Heltal x 100 (Memory)

MemoryMemory - Nivån innehåller 11 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 10 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Heltal x 1000 (Memory)

MemoryMemory - Nivån innehåller 11 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 10 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Heltal x 10, 100, 1000 (Memory)

MemoryMemory - Nivån innehåller 14 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 10 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Decimaltal x 10 (Memory)

MemoryMemory - Nivån innehåller 17 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 10 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

14. Decimaltal x 100 (Memory)

MemoryMemory - Nivån innehåller 16 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 10 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

15. Decimaltal x 1000 (Memory)

MemoryMemory - Nivån innehåller 11 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 10 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

16. Blandat x 10, 100, 1000 (Memory)

MemoryMemory - Nivån innehåller 16 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 10 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Multiplikation med 10, 100 och 1000. Maximala antalet poäng (16 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 16 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Multiplikation med 10, 100 och 1000 kan du totalt få 16 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 3 - Årskurs 7
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2023-10-09
Publicerat online
2016-02-02
Unikt id
3947
Sparat av
10-20 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.8
Totalt 1 744
5
1 051
4
138
3
97
2
69
1
389

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 16 kommentarer om detta kunskapsspel.

L
Lilly
16 januari 2023 10:29
Spelet är kul och inte tråkit när man ska jobba
Anonym
5 oktober 2022 16:04
Bra spel jag spelar den varge dag
H
HAMED
10 december 2021 09:30
det är mycket roligare en att jobba i matteboken
P
Pelle
17 november 2021 12:55
det är roligare än att jobba i matte boken
Anonym
7 oktober 2021 08:42
herregud vilket utomordentligt trevligt spel detta var. Jaa nu ska jag hem och dricka en kopp med varmt, rykande te och sedan ska jag gå på fiol träning. Adjö!
Anonym
1 februari 2021 13:28
Det här är ett kul spel jag gillar det lite granna
Anonym
1 februari 2021 09:07
Det här är ett kul spel jag gillar det lite granna
C
Cool Noob
26 januari 2021 13:32
Gud vad kul bästa spelet ever jag tycker bara att ni skulle kunna utveckla geografi lite
A
Alfred
28 september 2020 09:11
Jag älskar det här spelet! Jag fattade inte fört sen förstog jag älskar det här spelet.
E
Daniel Lind
12 februari 2020 21:00
manchester united: Jag gick in och fixade till detta på en gång. Bra att du gjorde en kommentar om det.
M
manchester united
12 februari 2020 14:57
på nivå 3 så är frågan 105* 1000 då står det att svaret är 10500 istället för 105000. ni glömde en nolla i slutet
M
Melvin
29 augusti 2019 08:56
den var jätte rolig
S
saga
27 augusti 2019 19:13
det var super kul men en då lite för lätt jag ger den 4/5 stjärnor
Y
Yay
14 september 2018 09:19
Bravo!
En riktigt bra spel och kul
C
cassssynada
19 oktober 2017 11:55
detta var faktiskt helt ok, 3/5 stjärnor
E
Elevspel för ever
27 maj 2016 13:01
Gud vad kul bästa spelet ever jag tycker bara att ni skulle kunna utveckla geografi lite

Fler fördelar med plusmedlemskap