Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

1
Tabell 1 och 2
Välj ditt svar, Flervalsfrågor
2
Tabell 3
Välj ditt svar, Flervalsfrågor
3
Tabell 4
Välj ditt svar, Flervalsfrågor
4
Tabell 5
Välj ditt svar, Flervalsfrågor
5
Tabell 6
Välj ditt svar, Flervalsfrågor Svår
6
Tabell 7
Välj ditt svar, Flervalsfrågor
7
Tabell 8
Välj ditt svar, Flervalsfrågor
8
Tabel 9
Välj ditt svar, Flervalsfrågor
9
Tabel 10
Välj ditt svar, Flervalsfrågor
10
Tabell 1-3
Skriv ditt svar, Frågor med fritextsvar
11
Tabell 4-6
Skriv ditt svar, Frågor med fritextsvar
12
Tabell 7-10
Skriv ditt svar, Frågor med fritextsvar
13
Produkten inom 0-25
Skriv ditt svar, Frågor med fritextsvar
14
Produkten inom 20-50
Skriv ditt svar, Frågor med fritextsvar
15
Produkten inom 50-100
Skriv ditt svar, Frågor med fritextsvar
16
Produkten inom 0-100
Skriv ditt svar, Frågor med fritextsvar
17
Tabell 1
Välj ditt svar, Flervalsfrågor
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 13. Produkten inom 0-25 (Skriv ditt svar).
2024-06-17 16:14 efter 7 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Tabell 3 (Välj ditt svar).
2024-06-13 23:27 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Tabell 3 (Välj ditt svar).
2024-06-13 23:24 efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Tabell 1 och 2 (Välj ditt svar).
2024-06-13 23:22 efter 57 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 4. Tabell 5 (Välj ditt svar).
2024-06-13 17:55 efter 52 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 8. Tabel 9 (Välj ditt svar).
2024-06-13 17:54 efter 44 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 10. Tabell 1-3 (Skriv ditt svar).
2024-06-13 17:53 efter 50 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 12. Tabell 7-10 (Skriv ditt svar).
2024-06-13 17:52 efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 11. Tabell 4-6 (Skriv ditt svar).
2024-06-13 17:50 efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 6. Tabell 7 (Välj ditt svar).
2024-06-13 17:48 efter 52 sekunders spelande.

Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!

Spelet Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Instruktioner till Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Träna dina kunskaper på multiplikation. Här får du träna dina färdigheter genom att välja rätt svar bland tre alternativ.

1. Tabell 1 och 2 (Välj ditt svar)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 21 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Tabell 3 (Välj ditt svar)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Tabell 4 (Välj ditt svar)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Tabell 5 (Välj ditt svar)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Tabell 6 (Välj ditt svar)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Tabell 7 (Välj ditt svar)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Tabell 8 (Välj ditt svar)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Tabel 9 (Välj ditt svar)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Tabel 10 (Välj ditt svar)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Tabell 1-3 (Skriv ditt svar)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 30 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Tabell 4-6 (Skriv ditt svar)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 30 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Tabell 7-10 (Skriv ditt svar)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 40 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Produkten inom 0-25 (Skriv ditt svar)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 39 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

14. Produkten inom 20-50 (Skriv ditt svar)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 36 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

15. Produkten inom 50-100 (Skriv ditt svar)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 21 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

16. Produkten inom 0-100 (Skriv ditt svar)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 49 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

17. Tabell 1 (Välj ditt svar)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 2 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Tidsgränsen för att klara varje spelomgång är 3 minuter (180 sekunder). När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor. Maximala antalet poäng (17 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 17 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor kan du totalt få 17 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Mer från spelskaparen

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 1 - Årskurs 5
Spelskapare
En användare (id 8636)
Uppdaterat
2020-11-02
Publicerat online
2015-03-06
Unikt id
2089
Sparat av
20-30 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.8
Totalt 2 526
5
1 437
4
230
3
195
2
133
1
531

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 19 kommentarer om detta kunskapsspel.

Anonym
27 maj 2024 12:33
jag tycker att de här spelen är bra :)
Anonym
16 oktober 2023 12:57
Jag kommer nu börja detta spelet hoppas det blir roligt.
Anonym
26 augusti 2021 13:14
kul med mycket multiplikation!!!!!!!
F
Fiskbulle
23 april 2021 13:20
Kul spel för man lär sig mycket
G
Ge mej svåra utmaningar snabbt
28 januari 2020 20:29
Ge mej svårt tack snälla
Anonym
23 januari 2020 18:24
vad kul spel jag lär mig mycket
Anonym
15 januari 2020 18:46
jag gillar att larae mig matte och andra kunskaper
H
Hanna = Pro
12 januari 2020 21:22
Jag älskar denna utmaning! För att jag lär mig så mycket,och har så roligt!
A
Axel Pro
5 november 2019 09:32
Jag tycker att det här spelet är roligt och jag lär mig mycket vill jobba mer med det här
L
Linnea196
6 mars 2018 15:42
Denna övning är rolig att jobba med
N
Nope
9 februari 2018 10:17
Bra och finns bra möjligheter att bli proffs på matte...??
C
cool,guy
6 februari 2018 19:25
gillar spelet fasst lite tjatigt ibland
M
MMer
22 oktober 2017 19:42
Bra spel med multiplikations tabellerna
O
Otis
14 maj 2017 08:26
Det här är så lärorikt och så roligt att jag, Otis spelar det varje dag eller hur alla som chatar med skaparna. PS gör Pokémon go mattematik.jag älskar Pokémon Go!!!!!!!!!!!! Jag spelar det också varje dag
G
Gris
18 april 2017 19:18
Elev sper är bra men lite tråkigt ??
L
love
14 februari 2017 10:58
ja gillar elevspel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
M
maja
14 februari 2017 10:53
hej jag går i 3an jag älskar detta spel
O
oskar
2 februari 2017 10:47
på en uppgift finns det två tvåor att välja mellan. det är nog lite tokigt.
L
Love?
11 januari 2017 18:51
Jag älskar elvspel. För nu kan jag alla hundra tabeller och massa andra saker.???????????????????????Kan ni göra Pokémon Go matte?

Fler fördelar med plusmedlemskap