Länderna i Norden

1
Island
Allmänt, Flervalsfrågor Svår
2
Island
Näringsliv, Flervalsfrågor Svår
3
Danmark
Allmänt, Flervalsfrågor Svår
4
Danmark
Näringsliv, Flervalsfrågor Svår
5
Finland
Allmänt, Flervalsfrågor Svår
6
Finland
Näringsliv, Flervalsfrågor Svår
7
Norge
Allmänt, Flervalsfrågor Svår
8
Norge
Näringsliv, Flervalsfrågor Svår
9
Nordens länder
Flervalsfrågor
10
Nordens flaggor
Välj landet, Flervalsfrågor
11
Nordens flaggor
Skriv landet, Frågor med fritextsvar
12
Nordens kartor
Välj landet, Flervalsfrågor
13
Nordens kartor
Skriv landet, Frågor med fritextsvar
14
Norden
Huvudstäder, Bokstavsbräde Svår
15
Norden
Hitta landet, Bokstavsbräde
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Länderna i Norden på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Island (Allmänt).
5 timmar sedan efter 25 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Island (Allmänt).
5 timmar sedan efter 7 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 8. Norge (Näringsliv).
16 timmar sedan efter 3 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 9. Nordens länder.
18 timmar sedan efter 12 sekunders spelande.
En elev fick ut alla orden på nivå 15. Norden (Hitta landet).
2024-06-17 13:14 efter 3 minuters spelande.
En elev fick ut alla orden på nivå 14. Norden (Huvudstäder).
2024-06-17 13:11 efter 6 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Island (Allmänt).
2024-06-17 13:00 efter 31 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 14. Norden (Huvudstäder).
2024-06-14 17:44 efter 40 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 9. Nordens länder.
2024-06-14 11:25 efter 3 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Island (Allmänt).
2024-06-13 11:57 efter 1 minuts spelande.

Ett spel som tränar upp fakta om våra nordiska grannländer Norge, Danmark, Finland och Island.

Spelet Länderna i Norden

Instruktioner till Länderna i Norden

Spelet är i de inledande nivåerna uppdelade i våra fyra grannar bland de nordiska länderna: Damnark, Norge, Finland och Island. Varje land har två nivåer som är uppdelade på allmänna frågor samt frågor av mer näringslivskaraktär. Den sista nivån tränar kunskaper om hela Norden.

1. Island (Allmänt)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 18 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Island (Näringsliv)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 11 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Danmark (Allmänt)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 16 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Danmark (Näringsliv)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 9 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Finland (Allmänt)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 17 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Finland (Näringsliv)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Norge (Allmänt)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 14 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Norge (Näringsliv)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 11 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Nordens länder

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Nordens flaggor (Välj landet)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 5 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Nordens flaggor (Skriv landet)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Nordens kartor (Välj landet)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 5 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Nordens kartor (Skriv landet)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

14. Norden (Huvudstäder)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 5 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som svårlästa ord och de listas med dolda bokstäver bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

15. Norden (Hitta landet)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 5 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som svårlästa ord och de listas med dolda bokstäver bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Länderna i Norden. Maximala antalet poäng (15 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 15 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Länderna i Norden kan du totalt få 15 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Geografi
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelskapare
Elevspel
Uppdaterat
2020-10-07
Publicerat online
2014-12-13
Unikt id
1583
Sparat av
20-30 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.8
Totalt 3 547
5
2 054
4
340
3
268
2
161
1
724

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns många kommentarer om detta kunskapsspel. Här visar de 40 senaste.

L
LOL
20 maj 2024 09:21
Det är kul och ändra om och se vad som händer.
N
Nathaaaaaa
19 februari 2024 11:10
Hej,snälla flera spel. Hästspel snälla… men elevspel är ändå bra. Tack för ett bra spel att använda i skolan😊
Anonym
14 januari 2024 14:44
Bra och fantastik, Kanske den bästa jag spelade :)
Anonym
6 december 2023 16:10
jätte bra, behöver bara kolla på frågorna så kan jag det
Anonym
30 augusti 2023 12:52
Enkelt och roligt och vad menar seija att det stavas på finska?
E
Daniel Lind
10 oktober 2022 19:46
Seija: Orden i ett bokstavsbräde får vara maximalt 10 tecken. Helsingfors är 11 tecken så det namnet ryms inte. Därför lade jag till Helsinki istället för att helt utesluta Finlands huvudstad i spelnivån. Det står också "Finlands huvudstad på finska" i listan över huvudstäder som ska hittas. Men tack ändå för din feedback :)
S
Seija
10 oktober 2022 19:37
Och VARFÖR ska vår huvudstad skrivas på finska? Helsingfors heter den, på Finlands officiella språk. Skriver ni Kiev på ryska också?
L
Lovis Dahlberg
24 mars 2022 15:13
Jag tycker det är kul med flaggor för att jag tycker det är intressant med flaggor och jag älskar geografi.
Anonym
9 mars 2022 09:07
Borde ha flagg övning eller memory
Anonym
11 oktober 2021 19:25
Ni har jete bra spel det jhelper mig att lära mig mer i skolan
carlfilip prinsen
19 maj 2021 11:14
elevspel är ett bra spel för de i grundskolan.

MVH
carlfilip
Anonym
1 april 2021 09:46
hej jag tycker att det är bra att lära sig
Anonym
18 februari 2021 16:42
Hej
De här är bra att lära sig tycker jag
M
Melissa Pettersson
21 januari 2021 10:23
Daniel Lind:Jag gillar detta spel men kan ni lägga till fler spel på hela i alla ämnen snälla.Jag gjorde alla på typ 5 dagar. Hade varit så himla roligt om det kom fler.
J
Jag är så glad
21 januari 2021 09:22
Hej jag är så himla glad för att jag hittade detta spel jag ha kört det här så himla mycket igår hade jag prov på det här jag fick alla rätt rekommendera det här spelet Så att jag fick en hundvalp rasen är en labrador och den heter Kosmo jag älskar hundar. Hoppas alla ha det bra och få sin önskan i uppfyllelser. Jag är så tacksam att alla i min familj finns. Hoppas ni också tycker så.
N
Norge ær bæst
3 december 2020 09:31
Det var veldig bra spel och det var kul.
Anonym
16 oktober 2020 08:29
tycker väl att detta spel ska upd lite va?! jag har spelat detta sen f-klass och det har inte hänt nått.
E
Daniel Lind
7 oktober 2020 13:44
Matti: Tack för att du hittade dessa fel. Frågorna är nu uppdaterade och rättade.
M
Matti
7 oktober 2020 12:08
Rättelser om Finland: Memman kommer inte från Finland utan västerifrån. Det finns inget "Mumindalens museum", utan ett Muminmuseum med konstsamlingen Mumindalen. Enligt Wikipedia är Norge och inte Finland Nordens näststörsta till ytan. Wasalandia upphörde redan 2015.
N
Ninni
29 september 2020 13:37
Det är bäst. Och jag har lärt mig mycket.
E
Daniel Lind
28 september 2020 14:24
Matti: Jag har nu justerat Danmarks storlek jämfört med Sveriges. Tack för att du hittade det.
M
Matti
28 september 2020 11:21
Enligt spelet är Danmark 43 000 kvadratkilometer och ungefär en sjättedel av Sverige. Men Sverige har 450 000 kvadratkilometer, då är ju Danmark mindre än en tiondel!
Anonym
11 juni 2020 13:45
det var jätte roligt att SPELA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
S
so är roligt
2 april 2020 09:17
jätte bra spel och det är roligt och det är så lätt kan ni göra dom lite svårare
E
Daniel Lind
19 februari 2020 08:15
UwU @_@: Vi har två nivåer i spelet som övar de nordiska flaggorna. Se spelnivåerna 10 och 11.
U
UwU @_@
18 februari 2020 13:49
Bra men skulle varait helt perfekt om det fanns flagg-frågor (👁👄👁)
S
SSO ÄR BÄST!!
15 januari 2020 12:25
Nja, lite svårt kan man väl säga...
A
ammmmmmma
9 maj 2019 15:40
tycker att de borde ha mer om Danmark,Norge och finland för sig annars rätt bra
A
Abdallla
18 mars 2019 10:51
Det är ganska bra app ❤❤❤
M
Mr.Mås
15 februari 2019 12:13
Jag gillar spelen i elevspel, men ibland är det tråkigt
A
Alexander keita
12 februari 2019 11:37
Riktigt bra spel älskar det
Anonym
13 januari 2019 18:32
Vad menar ni med ekologisk turism? Att de rider på islandshästar och äter skiten?
M
me från KV
10 januari 2019 14:04
Spelet är roligt för att vara ettelev spel. Roligs quizar och bra kartor. Man lär sig mycket. Kan dt komma en quiz om sverige? Eleven jag
A
anonym-king
14 december 2018 11:08
asså, detta är kul och så men detta är inget jag skulle gå in på hemma... men för att vara ett "elevspel" så är det ganska bra.:)
Anonym
2 november 2018 15:00
Rolig!! Helsingfors på finska är helsinki
Z
zabiullah
26 oktober 2018 10:48
Det var ganska bra tror jag för att man blir bra om jobba elevspel. det är intressant
Anonym
17 oktober 2018 13:03
bra spel brukar spela man blir smartare
J
Jakob
16 oktober 2018 11:21
Jag tycker spelet är jättekul. Jag kan sitta flera timmar och spela detta spel.
J
jesper
3 oktober 2018 19:43
jag tycker att det är jättekul och att man lär sig mycket
F
Filip
14 mars 2018 11:30
Jag gillar det men i slutet så var det lite jobbigt men roligt fortsätt

Fler fördelar med plusmedlemskap