Ord för resor till Disneyland

1
Ordgrupp 1
Flervalsfrågor
2
Ordgrupp 1
Länka ihop
3
Ordgrupp 1
Memory
4
Ordgrupp 1
Skriv rätt svar, Frågor med fritextsvar Svår
5
Ordgrupp 2
Flervalsfrågor
6
Ordgrupp 2
Länka ihop
7
Ordgrupp 2
Memory
8
Ordgrupp 2
Skriv rätt svar, Frågor med fritextsvar
9
Ordgrupp 3
Flervalsfrågor
10
Ordgrupp 3
Länka ihop
11
Ordgrupp 3
Memory
12
Ordgrupp 3
Ordsök, Bokstavsbräde
13
Ordgrupp 3
Skriv rätt svar, Frågor med fritextsvar
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Ord för resor till Disneyland på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 4. Ordgrupp 1 (Skriv rätt svar).
2024-06-04 11:23 efter 7 minuters spelande.
Någon fick 18 drag på nivå 3. Ordgrupp 1 (Memory).
2024-06-04 11:10 efter 59 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Ordgrupp 1 (Länka ihop).
2024-06-04 11:08 efter 33 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Ordgrupp 1 (Flervalsfrågor).
2024-06-04 11:07 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Ordgrupp 1 (Skriv rätt svar).
2024-06-03 10:56 efter 51 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Ordgrupp 1 (Länka ihop).
2024-06-01 16:32 efter 8 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Ordgrupp 1 (Länka ihop).
2024-06-01 10:13 efter 4 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Ordgrupp 1 (Länka ihop).
2024-05-31 14:53 efter 56 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Ordgrupp 1 (Flervalsfrågor).
2024-05-31 14:52 efter 5 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Ordgrupp 1 (Flervalsfrågor).
2024-05-31 14:47 efter 9 minuters spelande.

Repetera ord och meningar om resor till Disneyland.

Spelet Ord för resor till Disneyland

Instruktioner till Ord för resor till Disneyland

Repetera ord och meningar som kan vara bra att kunna vid resa till Disneyland. Klarar du av att översätta orden från engelska till svenska? Prova på de olika nivåerna och de olika grupperna av engelska ord.

1. Ordgrupp 1 (Flervalsfrågor)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 8 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Ordgrupp 1 (Länka ihop)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 8 frågor och alla tränas varje spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 8 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Ordgrupp 1 (Memory)

MemoryMemory - Nivån innehåller 8 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 8 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Ordgrupp 1 (Skriv rätt svar)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 8 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Ordgrupp 2 (Flervalsfrågor)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Ordgrupp 2 (Länka ihop)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 10 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Ordgrupp 2 (Memory)

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Ordgrupp 2 (Skriv rätt svar)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Ordgrupp 3 (Flervalsfrågor)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Ordgrupp 3 (Länka ihop)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 10 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Ordgrupp 3 (Memory)

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Ordgrupp 3 (Ordsök)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 10 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas med dolda bokstäver bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Ordgrupp 3 (Skriv rätt svar)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Ord för resor till Disneyland. Maximala antalet poäng (13 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 13 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Ord för resor till Disneyland kan du totalt få 13 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Engelska
Målgrupp
Årskurs 5 - Årskurs 6
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2022-09-20
Publicerat online
2020-04-29
Unikt id
11455
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.7
Totalt 570
5
308
4
55
3
55
2
36
1
116

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 10 kommentarer om detta kunskapsspel.

Anonym
31 augusti 2023 22:04
I den sista uppgiften skulle man behöva vara lite nogrann med parad, jag hade trott att de menade parad ihop. Annars var det okej
M
Majskolv🌽
7 januari 2022 16:38
Hejsan
Hejsan Elevspel. Jag tycker om detta spel och ägnar mycket av min tid här. Jag skulle vilja ha en utmaning och mera ord som används ofta i engelskan!
Hej då!😆
C
Clone wars
7 januari 2022 10:56
Lärorikt
Jättebra med engelska
C
Clone wars 😍😃🙂🔫
6 januari 2022 18:49
Jättekul
Jättebra med engelska
S
Skolnörd😆
3 januari 2022 12:46
Superkul och man lär sig väldigt bra ord. Skulle vara kul med fler utmaningar som sakt. Ger ett bra betyg och jag har lärt mig nya ord.😃😍😁
M
Millie
15 februari 2021 14:33
Bra men skulle vara roligare med mer utmaning
Anonym
8 februari 2021 13:53
jätte bra om man ska lära sig lite
M
Milly
22 oktober 2020 13:35
:) roligt man lär sig mycket. Man kan plugga till ett prov här och kan spela det när man har tråkigt. Jag brukar göra det på lektionen när jag inte har ngn uppgift.
Anonym
27 maj 2020 12:56
Helt okej spel men skulle vilja att det var lite mer utmaning
E
Eleven
19 maj 2020 19:31
Jätte bra men de luras lite och var lite svårt. Men så bra jobbat. PS: man lär sig mycket nya ord.👍😁༼ つ ◕_◕ ༽つ

Fler fördelar med plusmedlemskap