Yrken på tyska

1
Memory
Tyska - svenska
2
Ordfläta
Hitta yrkena, Bokstavsbräde
3
Flervalsfrågor
Svenska till tyska
4
Bildfrågor
yrken, Bildmarkeringar
5
Lucktext
Yrken i tyska meningar Svår
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Yrken på tyska på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

En elev fick alla rätt på nivå 3. Flervalsfrågor (Svenska till tyska).
2024-07-13 14:01 efter 44 sekunders spelande.
En elev fick ut alla orden på nivå 2. Ordfläta (Hitta yrkena).
2024-07-13 14:01 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Memory (Tyska - svenska).
2024-07-01 19:27 efter 8 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Ordfläta (Hitta yrkena).
2024-06-10 12:46 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Bildfrågor (yrken).
2024-06-10 11:53 efter 1 sekunds spelande.
Någon hade problem på nivå 5. Lucktext (Yrken i tyska meningar).
2024-06-10 11:53 efter 46 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 4. Bildfrågor (yrken).
2024-06-10 11:52 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Bildfrågor (yrken).
2024-06-10 10:30 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Bildfrågor (yrken).
2024-06-10 10:28 efter 19 sekunders spelande.
Någon fick 96 drag på nivå 1. Memory (Tyska - svenska).
2024-06-10 10:28 efter 7 minuters spelande.

Lär dig olika sorters yrkesbenämningar på tyska som är bra att kunna.

Spelet Yrken på tyska

Instruktioner till Yrken på tyska

Olika sorters yrkesbenämningar på tyska som är användbara att kunna inför att eleverna ska skriva om sin framtid.

1. Memory (Tyska - svenska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 18 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Ordfläta (Hitta yrkena)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 12 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Flervalsfrågor (Svenska till tyska)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Bildfrågor (yrken)

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 10 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har 3 försök på sig på varje bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Lucktext (Yrken i tyska meningar)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 12 lucktext, men det visas max 10 lucktexter per spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Yrken på tyska. Maximala antalet poäng (5 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 5 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Yrken på tyska kan du totalt få 5 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Tyska
Målgrupp
Årskurs 6 - Årskurs 9
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2020-09-09
Publicerat online
2018-04-30
Unikt id
8273
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.4
Totalt 75
5
37
4
5
3
6
2
4
1
23

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap