Sj-ljudet med ch, sch, sh

1
Ord med Ch
Välj rätt stavning, Flervalsfrågor
2
Ord med Sch
Välj rätt stavning, Flervalsfrågor Svår
3
Ord med Sh
Välj rätt stavning, Flervalsfrågor
4
Blandade ord med ch, sch, sh
Välj rätt stavning, Flervalsfrågor Svår
5
Ord med Ch
Skriv, Frågor med fritextsvar
6
Ord med Sch
Skriv, Frågor med fritextsvar Svår
7
Ord med Sh
Skriv, Frågor med fritextsvar Svår
8
Blandat ch, sch, sh
Skriv, Frågor med fritextsvar Svår
9
Ord med Ch
Hitta orden, Bokstavsbräde
10
Ord med Sch
Hitta orden, Bokstavsbräde
11
Ord med Sh
Hitta orden, Bokstavsbräde
12
Blandat ch, sch, sh
Hitta orden, Bokstavsbräde
13
Blandat ch, sch, sh
Gissa ord Svår
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Sj-ljudet med ch, sch, sh på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Ord med Ch (Välj rätt stavning).
2024-06-17 12:38 efter 24 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 12. Blandat ch, sch, sh (Hitta orden).
2024-06-17 10:33 efter 7 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 13. Blandat ch, sch, sh (Gissa ord).
2024-06-17 10:33 efter 3 sekunders spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 11. Ord med Sh (Hitta orden).
2024-06-17 10:33 efter 3 minuters spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 10. Ord med Sch (Hitta orden).
2024-06-17 10:29 efter 3 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 9. Ord med Ch (Hitta orden).
2024-06-17 10:26 efter 10 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 8. Blandat ch, sch, sh (Skriv).
2024-06-17 10:26 efter 1 sekunds spelande.
Någon hade problem på nivå 7. Ord med Sh (Skriv).
2024-06-17 10:26 efter 1 sekunds spelande.
Någon hade problem på nivå 6. Ord med Sch (Skriv).
2024-06-17 10:26 efter 3 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 5. Ord med Ch (Skriv).
2024-06-17 10:26 efter 3 sekunders spelande.

Övar sj-ljudets lite ovanligare stavningsvarianter i svenskan.

Spelet Sj-ljudet med ch, sch, sh

Instruktioner till Sj-ljudet med ch, sch, sh

Skriv in det svenska ord som saknas i meningen. Orden i spelet kan stavas med ch, sch, sh, g, ge, j. Om du stavar rätt får du en grön bock, stavar du fel blir rutan röd.

1. Ord med Ch (Välj rätt stavning)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Ord med Sch (Välj rätt stavning)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Ord med Sh (Välj rätt stavning)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Blandade ord med ch, sch, sh (Välj rätt stavning)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Ord med Ch (Skriv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Ord med Sch (Skriv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Ord med Sh (Skriv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Blandat ch, sch, sh (Skriv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 20 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Ord med Ch (Hitta orden)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 7 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som svårlästa ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Ord med Sch (Hitta orden)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 7 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som svårlästa ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Ord med Sh (Hitta orden)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 6 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som svårlästa ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Blandat ch, sch, sh (Hitta orden)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 20 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som svårlästa ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Blandat ch, sch, sh (Gissa ord)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 20 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så smäller en ballong. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 3 ballonger tar slut har spelrundan vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Sj-ljudet med ch, sch, sh. Maximala antalet poäng (13 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 13 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Sj-ljudet med ch, sch, sh kan du totalt få 13 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Svenska
Målgrupp
Årskurs 3 - Årskurs 6
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2020-06-04
Publicerat online
2015-02-12
Unikt id
1942
Sparat av
10-20 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.7
Totalt 866
5
480
4
78
3
54
2
35
1
219

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 2 kommentarer om detta kunskapsspel.

T
Tasnim13
11 februari 2022 22:14
Den är kul man får spela vad som man vil 🙄🙄🙄👑👑🤭🤭✨✨😮‍💨😮‍💨
Anonym
6 maj 2021 09:10
det är jätte roligt elevspel tycker jag för att man lär sig så mycket

Fler fördelar med plusmedlemskap