Fritidsaktiviteter

1
Fritiden - spanska verb
Memory Svår
2
Hitta verben om fritiden
Bokstavsbräde Svår
3
Översätt meningarna
Svenska - spanska, välj, Flervalsfrågor Svår
4
Översätt meningarna, skriv
Svenska till spanska, Frågor med fritextsvar Svår
5
Vad heter det i futurum?
Välj rätt, Flervalsfrågor
6
Översätt meningen i futurum
Svenska till spanska, skriv, Frågor med fritextsvar Svår
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Fritidsaktiviteter på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Fritiden - spanska verb (Memory).
2024-06-11 12:41 efter 34 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 1. Fritiden - spanska verb (Memory).
2024-06-05 10:54 efter 46 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Hitta verben om fritiden.
2024-06-04 11:56 efter 27 sekunders spelande.
Någon fick 58 drag på nivå 1. Fritiden - spanska verb (Memory).
2024-06-04 11:55 efter 4 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Fritiden - spanska verb (Memory).
2024-06-04 11:32 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Fritiden - spanska verb (Memory).
2024-06-03 19:39 efter 2 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Fritiden - spanska verb (Memory).
2024-06-03 16:01 efter 37 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Fritiden - spanska verb (Memory).
2024-06-03 11:24 efter 19 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 5. Vad heter det i futurum? (Välj rätt).
2024-06-03 11:24 efter 3 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Fritiden - spanska verb (Memory).
2024-06-03 09:44 efter 2 sekunders spelande.

Verb som beskriver olika fritidsaktiviteter på spanska.

Spelet Fritidsaktiviteter

Instruktioner till Fritidsaktiviteter

Spanska glosor om olika fritidsaktiviteter. Eleverna ska också träna spansk verbböjning i presens (nutid) och futurum (framtid)

1. Fritiden - spanska verb (Memory)

MemoryMemory - Nivån innehåller 20 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Hitta verben om fritiden

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 17 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som enradiga ord och de listas med dolda bokstäver bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Översätt meningarna (Svenska - spanska, välj)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 15 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på spanska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Översätt meningarna, skriv (Svenska till spanska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Vad heter det i futurum? (Välj rätt)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på spanska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Översätt meningen i futurum (Svenska till spanska, skriv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Fritidsaktiviteter. Maximala antalet poäng (6 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 6 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Fritidsaktiviteter kan du totalt få 6 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Spanska
Målgrupp
Årskurs 7 - Årskurs 9
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2023-11-17
Publicerat online
2021-03-07
Unikt id
13099
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.2
Totalt 17
5
7
4
3
3
0
2
1
1
6

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 2 kommentarer om detta kunskapsspel.

Anonym
8 maj 2022 15:11
I spanska fritidsaktiviteter har ni skrivit "van a hacer jogging" vid vi ska jogga när det egentligen ska vara VAMOS A HACER JOGGING!!! Vill gärna att ni ändrar det. Det stör mig jättemycket, jag kommer få f. TAck!
Anonym
9 mars 2021 12:50
Hej ni är sämst och jag tipsar att ni lägger till lite roligare spel

Fler fördelar med plusmedlemskap