Straff och brott

1
Hitta orden i brädet
Bokstavsbräde
2
Hitta orden i memoryt
3
Vilket alternativ stämmer
Flervalsfrågor
4
Skriv orden
Fyll i luckorna, Lucktext Svår
5
Rättegång
Begreppsmemory
6
Rättegång
vad passar? Flervalsfrågor
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Straff och brott på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 3. Vilket alternativ stämmer.
2024-06-08 08:06 efter 3 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Hitta orden i memoryt.
2024-06-08 08:06 efter 2 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Hitta orden i brädet.
2024-06-08 08:06 efter 46 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 6. Rättegång (vad passar? Flervalsfrågor).
2024-06-05 16:02 efter 1 minuts spelande.
En elev fick 19 drag på nivå 5. Rättegång (Begreppsmemory).
2024-06-05 16:01 efter 9 minuters spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 4. Skriv orden (Fyll i luckorna).
2024-06-05 15:52 efter 1 minuts spelande.
En elev hade problem på nivå 4. Skriv orden (Fyll i luckorna).
2024-06-05 15:50 efter 1 minuts spelande.
Någon fick 26 drag på nivå 2. Hitta orden i memoryt.
2024-06-05 11:24 efter 1 minuts spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 1. Hitta orden i brädet.
2024-06-05 11:23 efter 5 minuters spelande.
En elev hade problem på nivå 4. Skriv orden (Fyll i luckorna).
2024-06-05 07:23 efter 33 sekunders spelande.

Kunskaper om olika brott i Sverige och vilka påföljder de får.

Spelet Straff och brott

Instruktioner till Straff och brott

Träna kunskaperna om lag och rätt i Sverige. Träna på olika sätt genom memory, flervalsalternativ m.m.

Frågorna handlar om olika typer av brott och dess definitioner enligt lagboken. Genom att välja rätt svar alternativt får du en uppfattning om din förståelse för grundläggande juridiska begrepp och principer i Sverige. Från att skilja mellan lagar, regler och grundlagar till att identifiera olika typer av brott såsom stöld, misshandel och utpressning, täcker detta spel en bredd av juridiska ämnen.

1. Hitta orden i brädet

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 10 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som 8-vägs raka ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Hitta orden i memoryt

MemoryMemory - Nivån innehåller 13 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra), men det visas max 10 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Vilket alternativ stämmer

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 13 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Skriv orden (Fyll i luckorna)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 12 lucktext, men det visas max 10 lucktexter per spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

5. Rättegång (Begreppsmemory)

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Rättegång (vad passar? Flervalsfrågor)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Straff och brott. Maximala antalet poäng (6 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 6 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Straff och brott kan du totalt få 6 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Lag och rätt
Samhällskunskap
Nationella minoriteter
Samhällskunskap
Sveriges minoritetsspråk
Samhällskunskap
Valet 2022
Samhällskunskap
Samhället, lagar och regler
Samhällskunskap
Lag och rätt - begrepp
Samhällskunskap
Lag och rätt i Sverige
Samhällskunskap

Ytterligare spelinformation

Ämne
Samhällskunskap
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2024-05-13
Publicerat online
2021-09-20
Unikt id
14022
Sparat av
10-20 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.9
Totalt 429
5
259
4
37
3
33
2
13
1
87

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 2 kommentarer om detta kunskapsspel.

Anonym
4 februari 2023 11:40
lika bra för nybörjare som proffs
Anonym
7 mars 2022 14:38
Jeg tycker det er jätte bra spel

Fler fördelar med plusmedlemskap