Hinduism & Buddhism

1
Hinduism, del 1
Välj svaret, Flervalsfrågor Svår
2
Hinduism, del 1
Länka ihop
3
Hinduism, del 2
Länka ihop
4
Hinduism, del 2
Skriv svaret, Frågor med fritextsvar Svår
5
Buddhism, del 1
Välj svaret, Flervalsfrågor
6
Buddhism, del 1
Länka ihop
7
Buddhism, del 2
Länka ihop
8
Buddhism, del 2
Skriv svaret, Frågor med fritextsvar Svår
9
Likheter och skillnader
Lucktext, flerval
10
Likheter och skillnader
Lucktext, fritext Svår
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Hinduism & Buddhism på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon fick alla rätt på nivå 10. Likheter och skillnader (Lucktext, fritext).
16 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 9. Likheter och skillnader (Lucktext, flerval).
16 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 10. Likheter och skillnader (Lucktext, fritext).
16 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 4. Hinduism, del 2 (Skriv svaret).
16 timmar sedan efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Hinduism, del 2 (Länka ihop).
16 timmar sedan efter 57 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Hinduism, del 1 (Länka ihop).
16 timmar sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Hinduism, del 1 (Välj svaret).
16 timmar sedan efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 9. Likheter och skillnader (Lucktext, flerval).
2024-06-15 01:45 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Hinduism, del 1 (Välj svaret).
2024-06-11 11:50 efter 5 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Hinduism, del 1 (Välj svaret).
2024-06-11 11:49 efter 41 sekunders spelande.

Spel om grunderna inom religionerna buddhismen och hinduismen med fokus på likheter och skillnader.

Spelet Hinduism & Buddhism

Instruktioner till Hinduism & Buddhism

Spelet går igenom vilka skillnader det finns mellan hinduismen och buddhismen, men också likheterna mellan religionerna. De är båda starka religioner med väldigt många följare. Både religionerna har sitt ursprung i Asien.

1. Hinduism, del 1 (Välj svaret)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 11 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Hinduism, del 1 (Länka ihop)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 11 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 10 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Hinduism, del 2 (Länka ihop)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 7 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Hinduism, del 2 (Skriv svaret)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Buddhism, del 1 (Välj svaret)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Buddhism, del 1 (Länka ihop)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 10 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Buddhism, del 2 (Länka ihop)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 7 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Buddhism, del 2 (Skriv svaret)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Likheter och skillnader (Lucktext, flerval)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 1 lucktext. I spelet får eleven 1 uppgift med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

10. Likheter och skillnader (Lucktext, fritext)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 1 lucktext. I spelet får eleven 1 uppgift med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Hinduism & Buddhism. Maximala antalet poäng (10 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 10 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Hinduism & Buddhism kan du totalt få 10 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Hinduismen - viktiga begrepp
Religionskunskap
Hinduism och buddhism
Religionskunskap
Buddhism
Religionskunskap
Häng med i buddhismen
Religionskunskap
Begrepp inom hinduism
Religionskunskap
Lär dig om buddhismen
Religionskunskap
Lär dig om hinduismen
Religionskunskap
Häng med i hinduismen
Religionskunskap
Buddhismen - viktiga begrepp
Religionskunskap

Ytterligare spelinformation

Ämne
Religionskunskap
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2023-10-24
Publicerat online
2020-05-12
Unikt id
11554
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.7
Totalt 1 241
5
716
4
95
3
75
2
48
1
307

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 15 kommentarer om detta kunskapsspel.

M
Milla
29 april 2024 12:43
Jag har lärt mig ganska mycket men det är också rätt så svårt men det som irriterar mig lite är att när jag behöver göra om väldigt många gånger😀😀😀😀
K
kanske
21 mars 2024 17:22
Prima ju, lärde mig en hel del
O
oli
14 december 2023 13:24
det var bra jag hade lärt mig myket mer om jag inte redan hade lärt mig det redan
D
din fader
12 november 2023 12:30
Prima ju, lärde mig en hel del
Y
Yngbritt Fredrikson
24 oktober 2023 15:33
Den har var ju fantastiskt jag har lärt mig jättemycket !!!
E
Daniel Lind
24 oktober 2023 15:04
Anonym: Jag håller med. Det är nu ändrat så rätt svar är meditation och inte meditationen.
Anonym
24 oktober 2023 10:38
Vi skrev meditation och den sa att det var fel; och svaret var meditationen.
W
wooow
12 september 2023 23:12
ben är bäst när man kan inte om hindu
H
Hej
23 maj 2023 09:25
Jag skulle bara säga att ni har stavat fel floden Ganges, asså ni har skrivit så här gagnes.
V
Vem är jag
4 april 2023 14:28
en frågorna vär på svenska och engelska
S
Seal
24 mars 2023 09:45
Det var inte så bra för att det står på hinduismen "vilken gud förstörde världen" eller någonting sång.

Ni kunde skriva "Vilken gud inom hinduismen förstörde världen" Annars är det ett bra spel.
K
Knuckles
26 januari 2023 08:28
väldigt bra spel, man lär sig väldigt mycket
G
Gibson
21 februari 2022 12:21
Det var sannerligen om religion
H
Hej 😻
17 december 2021 09:59
Det här är ett spel om religion 😻
N
Nor
8 december 2021 10:26
Bra :) jag tyckte om detta det var bra!

Fler fördelar med plusmedlemskap