Kart- och begreppskunskap

1
Gissa geografiska begrepp
Gissa ord Svår
2
Sätta ut världsdelar och hav
Bildmarkeringar
3
Geografiska begrepp
Bokstavsbräde Svår
4
Faktakunskap om geografi
Frågor med fritextsvar Svår
5
Ordförklaringar
Kluringar, Memory
6
Frågor om världsdelar
Frågor med fritextsvar Svår
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Kart- och begreppskunskap på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 2. Sätta ut världsdelar och hav.
2024-06-22 12:52 efter 25 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 6. Frågor om världsdelar.
2024-06-11 09:39 efter 39 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Faktakunskap om geografi.
2024-06-11 09:38 efter 6 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Geografiska begrepp.
2024-06-11 09:38 efter 2 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Geografiska begrepp.
2024-06-11 09:37 efter 3 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Sätta ut världsdelar och hav.
2024-06-11 09:37 efter 48 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Sätta ut världsdelar och hav.
2024-06-11 09:36 efter 2 minuters spelande.
Någon fick 6 missar på nivå 1. Gissa geografiska begrepp.
2024-06-11 09:35 efter 28 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Gissa geografiska begrepp.
2024-06-11 09:34 efter 24 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Gissa geografiska begrepp.
2024-06-11 09:34 efter 8 sekunders spelande.

Begrepp och faktakunskap rörande kartan i årskurs 4, som t.ex. världsdelar och världshav.

Spelet Kart- och begreppskunskap

Instruktioner till Kart- och begreppskunskap

Detta spel tar upp grundläggande kartkunskap och begreppsförmåga kopplat till det centrala innehållet i geografi, årskurs 4. Här avhandlas även världsdelarna och världshaven.

1. Gissa geografiska begrepp

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 10 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så smäller en ballong. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 8 ballonger tar slut har spelrundan vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Sätta ut världsdelar och hav

BildmarkeringarBildmarkeringar - Nivån innehåller 10 bildfrågor och alla tränas varje spelomgång. Varje fråga ska besvaras genom att markera rätt markör i bilden. Endast en av markörerna är korrekt. Det gäller att hitta det rätta stället i bilden. Eleven har 2 försök på sig på varje bildfråga. Om eleven svarar fel på en uppgift så går det att fortsätta spela, men spelomgången markeras som ej avklarad. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven hittat alla rätta bildmarkeringar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta platserna i bilden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Geografiska begrepp

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 10 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som enradiga ord och de listas med dolda bokstäver bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Faktakunskap om geografi

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Ordförklaringar (Kluringar)

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Frågor om världsdelar

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Kart- och begreppskunskap. Maximala antalet poäng (6 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 6 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Kart- och begreppskunskap kan du totalt få 6 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Geografi
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 4
Spelskapare
En användare (id 305590)
Uppdaterat
2023-10-24
Publicerat online
2023-10-24
Unikt id
17786
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.7
Totalt 54
5
31
4
5
3
3
2
2
1
13

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap