Engelska substantiv

1
Bild till substantiv
Para ihop, Memory
2
Hitta verben
Ordsök på 3 minuter, Bokstavsbräde Mycket svår
3
Läs och välj rätt svar
Engelska frågor, Flervalsfrågor
4
Skriv verb i luckorna
Engelska meningar, Lucktext Svår
5
Översätt verb
Svenska till engelska, Frågor med fritextsvar Svår
6
Gissa verbet
Endast 2 ballonger, Gissa ord Svår
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Engelska substantiv på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 2. Hitta verben (Ordsök på 3 minuter).
2024-07-16 17:19 efter 14 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Bild till substantiv (Para ihop).
2024-07-13 17:29 efter 2 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Bild till substantiv (Para ihop).
2024-07-02 11:33 efter 8 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Hitta verben (Ordsök på 3 minuter).
2024-07-02 10:29 efter 21 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Läs och välj rätt svar (Engelska frågor).
2024-06-27 11:58 efter 2 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Skriv verb i luckorna (Engelska meningar).
2024-06-27 11:58 efter 10 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Skriv verb i luckorna (Engelska meningar).
2024-06-27 11:57 efter 2 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Hitta verben (Ordsök på 3 minuter).
2024-06-27 11:57 efter 4 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 6. Gissa verbet (Endast 2 ballonger).
2024-06-27 11:52 efter 1 sekunds spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Läs och välj rätt svar (Engelska frågor).
2024-06-27 11:52 efter 1 minuts spelande.

Öva på engelska substantiv såsom frukter och bär, kroppsdelar och lite annat.

Spelet Engelska substantiv

Instruktioner till Engelska substantiv

Träning av substantiv för elever som lär sig engelska. Lämpligt för åk 4-6 eller elever som behöver lite extra övning i att bygga sitt engelska ordförråd.

1. Bild till substantiv (Para ihop)

MemoryMemory - Nivån innehåller 18 par (bestående av ord som paras ihop med bilder) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Hitta verben (Ordsök på 3 minuter)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 18 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som enradiga ord och de listas inte, men det finns ledtrådar till varje ord bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Tidsgränsen för att klara varje spelomgång är 3 minuter (180 sekunder). Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Läs och välj rätt svar (Engelska frågor)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 8 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Skriv verb i luckorna (Engelska meningar)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 10 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

5. Översätt verb (Svenska till engelska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 18 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Gissa verbet (Endast 2 ballonger)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 18 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så smäller en ballong. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 2 ballonger tar slut har spelrundan vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Engelska substantiv. Maximala antalet poäng (6 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 6 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Engelska substantiv kan du totalt få 6 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Engelska
Målgrupp
Årskurs 3 - Årskurs 7
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2020-11-23
Publicerat online
2019-05-14
Unikt id
9720
Sparat av
10-20 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.8
Totalt 204
5
126
4
13
3
14
2
9
1
42

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 2 kommentarer om detta kunskapsspel.

Anonym
19 april 2024 10:46
helt omöjligt. det är för svårt. gör det enklare! så får ni mer spelare!
Anonym
24 mars 2023 08:25
Hur kan man spela I 13 timar och 52 sekunder hur!!!!!!!!!

Fler fördelar med plusmedlemskap