Tyska småord

1
Välj översättning, ordgrupp 1
Svenska till tyska, Flervalsfrågor Svår
2
Välj översättning, ordgrupp 2
Svenska till tyska, Flervalsfrågor Svår
3
Välj översättning, ordgrupp 3
Svenska till tyska, Flervalsfrågor Svår
4
Välj översättning, ordgrupp 4
Svenska till tyska, Flervalsfrågor Svår
5
Skriv översättning, ordgrupp 1
Svenska till tyska, Frågor med fritextsvar Svår
6
Skriv översättning, ordgrupp 2
Svenska till tyska, Frågor med fritextsvar Svår
7
Skriv översättning, ordgrupp 3
Svenska till tyska, Frågor med fritextsvar Svår
8
Skriv översättning, ordgrupp 4
Svenska till tyska, Frågor med fritextsvar Svår
9
Para ihop, ordgrupp 1
Svenska till tyska, Memory Svår
10
Para ihop, ordgrupp 2
Svenska till tyska, Memory Svår
11
Para ihop, ordgrupp 3
Svenska till tyska, Memory Svår
12
Para ihop, ordgrupp 4
Svenska till tyska, Memory Svår
13
Ordfläta, ordgrupp 1
Svenska till tyska, Bokstavsbräde Mycket svår
14
Ordfläta, ordgrupp 2
Svenska till tyska, Bokstavsbräde Mycket svår
15
Ordfläta, ordgrupp 3
Svenska till tyska, Bokstavsbräde Mycket svår
16
Ordfläta, ordgrupp 4
Svenska till tyska, Bokstavsbräde Mycket svår
17
Gissa ordet, ordgrupp 1
Svenska till tyska Svår
18
Gissa ordet, ordgrupp 2
Svenska till tyska Svår
19
Gissa ordet, ordgrupp 3
Svenska till tyska Svår
20
Gissa ordet, ordgrupp 4
Svenska till tyska Svår
21
Para ihop, ordgrupp 1
Uppläsning av tyska ord, Memory Svår
22
Para ihop, ordgrupp 2
Uppläsning av tyska ord, Memory Svår
23
Para ihop, ordgrupp 3
Uppläsning av tyska ord, Memory Svår
24
Para ihop, ordgrupp 4
Uppläsning av tyska ord, Memory Svår
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Tyska småord på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon fick alla rätt på nivå 4. Välj översättning, ordgrupp 4 (Svenska till tyska).
8 timmar sedan efter 35 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Välj översättning, ordgrupp 4 (Svenska till tyska).
8 timmar sedan efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Välj översättning, ordgrupp 3 (Svenska till tyska).
8 timmar sedan efter 51 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Välj översättning, ordgrupp 2 (Svenska till tyska).
8 timmar sedan efter 46 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Välj översättning, ordgrupp 1 (Svenska till tyska).
8 timmar sedan efter 50 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Välj översättning, ordgrupp 2 (Svenska till tyska).
13 timmar sedan efter 58 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj översättning, ordgrupp 1 (Svenska till tyska).
2024-06-16 00:15 efter 60 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 24. Para ihop, ordgrupp 4 (Uppläsning av tyska ord).
2024-06-15 23:26 efter 14 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 13. Ordfläta, ordgrupp 1 (Svenska till tyska).
2024-06-15 23:25 efter 3 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 16. Ordfläta, ordgrupp 4 (Svenska till tyska).
2024-06-15 23:25 efter 2 minuters spelande.

Vad heter småorden på tyska? Bra att kunna dessa vanliga tyska ord.

Spelet Tyska småord

Instruktioner till Tyska småord

Vad heter dessa vanliga småorden på tyska? Du får ett ord och du skall översätta det svenska ordet till tyska. Spelet innehåller 147 olika tyska småord som tränas. Finns flera olika nivåer som blir svårare och svårare så att alla orden till slut nöts in.

1. Välj översättning, ordgrupp 1 (Svenska till tyska)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 30 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Välj översättning, ordgrupp 2 (Svenska till tyska)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 30 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Välj översättning, ordgrupp 3 (Svenska till tyska)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 37 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Välj översättning, ordgrupp 4 (Svenska till tyska)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 49 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Skriv översättning, ordgrupp 1 (Svenska till tyska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 30 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Skriv översättning, ordgrupp 2 (Svenska till tyska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 30 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Skriv översättning, ordgrupp 3 (Svenska till tyska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 37 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Skriv översättning, ordgrupp 4 (Svenska till tyska)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 49 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Para ihop, ordgrupp 1 (Svenska till tyska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 29 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Para ihop, ordgrupp 2 (Svenska till tyska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 30 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Para ihop, ordgrupp 3 (Svenska till tyska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 37 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Para ihop, ordgrupp 4 (Svenska till tyska)

MemoryMemory - Nivån innehåller 48 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Ordfläta, ordgrupp 1 (Svenska till tyska)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 30 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som svårlästa ord och de listas med dolda bokstäver bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

14. Ordfläta, ordgrupp 2 (Svenska till tyska)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 29 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som svårlästa ord och de listas med dolda bokstäver bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

15. Ordfläta, ordgrupp 3 (Svenska till tyska)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 36 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som svårlästa ord och de listas med dolda bokstäver bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

16. Ordfläta, ordgrupp 4 (Svenska till tyska)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 47 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som svårlästa ord och de listas med dolda bokstäver bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

17. Gissa ordet, ordgrupp 1 (Svenska till tyska)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 30 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så smäller en ballong. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 3 ballonger tar slut har spelrundan vunnits. På sista försöket aktiveras en knapp så att spelaren kan få en ledtråd till ordet som gissas. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

18. Gissa ordet, ordgrupp 2 (Svenska till tyska)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 29 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så smäller en ballong. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 3 ballonger tar slut har spelrundan vunnits. På sista försöket aktiveras en knapp så att spelaren kan få en ledtråd till ordet som gissas. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

19. Gissa ordet, ordgrupp 3 (Svenska till tyska)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 36 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så smäller en ballong. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 3 ballonger tar slut har spelrundan vunnits. På sista försöket aktiveras en knapp så att spelaren kan få en ledtråd till ordet som gissas. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

20. Gissa ordet, ordgrupp 4 (Svenska till tyska)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 47 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så smäller en ballong. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 3 ballonger tar slut har spelrundan vunnits. På sista försöket aktiveras en knapp så att spelaren kan få en ledtråd till ordet som gissas. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

21. Para ihop, ordgrupp 1 (Uppläsning av tyska ord)

MemoryMemory - Nivån innehåller 29 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

22. Para ihop, ordgrupp 2 (Uppläsning av tyska ord)

MemoryMemory - Nivån innehåller 30 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

23. Para ihop, ordgrupp 3 (Uppläsning av tyska ord)

MemoryMemory - Nivån innehåller 37 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

24. Para ihop, ordgrupp 4 (Uppläsning av tyska ord)

MemoryMemory - Nivån innehåller 48 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Tyska småord. Maximala antalet poäng (24 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 24 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Tyska småord kan du totalt få 24 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Tyska
Målgrupp
Årskurs 6 - Årskurs 9
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2021-03-19
Publicerat online
2015-10-11
Unikt id
3125
Sparat av
5-10 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.7
Totalt 217
5
122
4
20
3
15
2
11
1
49

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 11 kommentarer om detta kunskapsspel.

H
holger
7 mars 2024 12:49
jobbigt var det för jag inte är bra på tyska
Anonym
12 april 2021 17:21
Bra spel för mig som läser tyska på kvällskurs
E
Daniel Lind
7 juni 2020 00:41
Anonym: Nivå 5 innehåller samma ord som alla andra nivåer som innehåller ordgrupp 1. Gör t.ex. nivå 1 så kommer du veta vilka ord som efterfrågas och kan lättare lösa uppgifterna.
Anonym
6 juni 2020 07:21
Nivå 5 är ju en helt omöjlig övning. Samma ord kan översättas på många sätt, exempelvis på/hos/vid kan vara an, daran, bei osv. men man får ibland fel, ibland rätt för rätt svar.
Anonym
30 april 2019 10:21
jag älskar tyska men jag kan inte så mycket än men det är ett bra spel
Anonym
19 mars 2019 13:26
Borde finnas mer en flervalsfrågor, det går att gissa sig fram på några minuter.
Anonym
15 mars 2018 13:24
jag kommer från tyskland och kunde alla ord
A
anni-frid
17 november 2017 13:31
jag gillar inte era spel för jag hade bara fel, hejdå
P
Puffran
23 mars 2016 12:48
Håller med sofia defke att det vore bra med ett smmanhang
T
Tamara
9 februari 2016 11:05
Men Gud vad svårt det var för mig!!! Jag menar att min mamma och pappa kan mycket tyska och kan prata tyska och att dom har massor vänner från Tyskland och att min kusin och farbror oxå bor i Tyskland fast jag kunde bara 3 ord och 10 ord!!!!
S
sofia diefke
22 oktober 2015 20:50
bra träning . skulle gärna ha sett småorden i ett sammanhang oxå

Fler fördelar med plusmedlemskap