Svenska - sida 6

Gratis spel inom  Svenska online. Spel som lär dig läsa och skriva. Behärskar du bokstäverna och kan du ordningen mellan bokstäverna i alfabetet? Med dessa lekfulla spel övar du upp din kunskap i svenska språket. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Svenska. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Ordförråd

Ordförråd

Du får på varje uppgift ett lite ovanligare ord på svenska som du ska ange vad det betyder. Du väljer mellan tre alternativ.
4 spelnivåer. Årskurs 7 - Årskurs 9
Svenskt ordförråd Synonymer
0%
Spela Tre ordklasser

Tre ordklasser

Träna på vilken ordklass som de olika orden hör till.
2 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 3
Ordklasser Adjektiv Verb Substantiv
0%
Spela Hitta felet

Hitta felet

Hitta stavningsfel i texten och skriv den rätta stavningen.
4 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 5
Rättstavning
0%
Spela Stava j-ljudet med j eller g blandat

Stava j-ljudet med j eller g blandat

Öva dig på svensk stavning av j-ljudet med j eller g.
3 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 3
Stavning J-ljudet
0%
Spela Ord för att kunna skriva en saga

Ord för att kunna skriva en saga

Här får du chans att träna svenska ord. Du skall använda både verb (något man gör) och adjektiv (beskriver).
9 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 5
Verb Adjektiv
0%
Spela Stava ng-ljudet med ng, g eller n

Stava ng-ljudet med ng, g eller n

Ng-ljudet kan stavas med ng, n före k och g före n.
2 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 6
Rättstavning Ng-ljudet
0%
Spela Stava j-ljudet med g

Stava j-ljudet med g

Lär dig stava svenska ord där j-ljudet stavas med g.
3 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 3
Stavning J-ljudet
0%
Spela Rim med ord

Rim med ord

I det här spelet ska du rimma på svenska med långa och korta ord och meningar.
4 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 3
Rim Ord Rimma
0%
Spela Konsonanter och vokaler

Konsonanter och vokaler

Öva på att hitta och räkna konsonanterna och vokalerna i svenska.
4 spelnivåer. Förskoleklass - Årskurs 2
Vokaler Konsonanter Alfabetet
0%
Spela Träna på M-ljudet

Träna på M-ljudet

Eleven får träna att skriva svenska ord som innehåller m-ljudet.
2 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 6
M-ljudet Stavning
0%
Spela J-ljudet med j, g, hj, lj och gj

J-ljudet med j, g, hj, lj och gj

J-ljudet kan stavas med j, g, hj, lj eller gj. Oftast stavas det med j eller g.
4 spelnivåer. Årskurs 2 - Årskurs 6
J-ljudet Rättstavning
0%
Spela O eller å?

O eller å?

Här får du öva på å-ljudet. Långt å-ljud stavas vanligen med å. Kort å-ljud stavas vanligen med o.
4 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 6
Å-ljud
0%
Spela Fler förkortningar

Fler förkortningar

Här får eleverna träna på de mest vanliga förkortningarna i svenska språket.
2 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Förkortningar Stavning Dubbelteckning Ordkunskap
0%
Spela Övning i sj-ljudet

Övning i sj-ljudet

Öva olika stavningar på ord med sj-ljud i detta pedagogiska online-spel.
6 spelnivåer. Årskurs 2 - Årskurs 4
Stavning Sj-ljudet
0%
Spela Hitta konsonanter

Hitta konsonanter

Öva dig på att hitta konsonanter i svenska ord. Bra övning för att skilja på vokal och konsonant.
24 spelnivåer. Årskurs 2 - Årskurs 9
Konsonanter Läsning
0%
Spela Alfabetisk ordning, enkel

Alfabetisk ordning, enkel

Träna på alfabetisk ordning från enstaka bokstäver till ord.
5 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 4
Alfabetisk ordning Alfabetet
0%
Spela SJ eller SK? Stavning av SJ-ljudet

SJ eller SK? Stavning av SJ-ljudet

Träna på att stava orden med sj-ljudet, antingen stavning med sj eller sk.
12 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 6
Stavning Sj-ljudet Mjuka vokaler Hårda vokaler
0%
Spela Kort eller lång vokal

Kort eller lång vokal

Vi skriver en konsonant efter lång vokal och två konsonanter efter kort vokal.
2 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 6
Rättstavning Lång vokal Kort vokal
0%
Spela Stava ord med ng-ljudet

Stava ord med ng-ljudet

Spel som övar eleven på svenska ng-ljud och just ng-stavning.
4 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 7
Stavning Ng-ljudet
0%
Spela Skiljetecken - talstreck

Skiljetecken - talstreck

Träna på när du ska skriva talstreck.
2 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 6
Skiljetecken Talstreck
0%
Spela Träna konjunktioner

Träna konjunktioner

Här får du träna på konjunktioner. Konjunktioner är små ord som binder samman samma typ av ord eller sats.
4 spelnivåer. Årskurs 7 - Årskurs 9
Konjunktioner Meningsbyggnad
0%
Spela K-ljudet före s

K-ljudet före s

Svenska: Träna stavning av k-ljudet före s. Hitta orden, välj rätt stavning och stava orden korrekt.
8 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Stavning K-ljudet K-ljudet före s Rättstavning
0%
Spela Sj-ljudet med ch, sch, sh

Sj-ljudet med ch, sch, sh

Övar sj-ljudets lite ovanligare stavningsvarianter i svenskan.
13 spelnivåer. Årskurs 3 - Årskurs 6
Sj-ljudet Stavning Grammatik
0%
Spela Adjektiv åk 1-3 bokstavsbräde

Adjektiv åk 1-3 bokstavsbräde

Hitta de beskrivande orden (adjektiven) i bokstavsbrädet.
2 spelnivåer. Årskurs 1 - Årskurs 3
Adjektiv
0%
Spela Vad kan du om instruktioner?

Vad kan du om instruktioner?

Ett spel för att eleverna ska reflektera över vad de har lärt sig om genren instruktioner.
3 spelnivåer. Årskurs 4 - Årskurs 6
Instruktion Instruerande text Uppbyggnad Innehåll
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida »
Skapa spel inom Svenska

Skapa ditt eget Svenska-spel

Saknar du ett spel? Är du lärare, expert eller undervisar inom ämnet Svenska? Skapa då gärna ett eget pedagogiskt svenska-spel med egna uppgifter som lektion, träning eller prov. Finns flera olika spelmallar att utgå ifrån.
Snabbt Enkelt Gratis

Fler fördelar med plusmedlemskap