SJ eller SK? Stavning av SJ-ljudet

1
Hitta orden
Ordgrupp 1, Bokstavsbräde
2
Vilket ord hör till?
Ordgrupp 1, Frågor med fritextsvar Svår
3
Vilket ord passar hit?
Ordgrupp 1, Lucktext Svår
4
Para ihop orden
Ordgrupp 1, Memory
5
Hitta orden
Ordgrupp 2, Bokstavsbräde
6
Vilket ord hör till?
Ordgrupp 2, Flervalsfrågor
7
Para ihop orden
Ordgrupp 2, Memory
8
Vilket ord passar hit?
Ordgrupp 2, Frågor med fritextsvar Svår
9
Hitta orden
Ordgrupp 3, Bokstavsbräde
10
Hur stavas ordet?
Ordgrupp 3, Flervalsfrågor
11
Hitta orden som hör ihop
Ordgrupp 3, Memory
12
Skriv ordet som passar in
Ordgrupp 3, Frågor med fritextsvar Svår
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till SJ eller SK? Stavning av SJ-ljudet på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon fick ut alla orden på nivå 1. Hitta orden (Ordgrupp 1).
2024-06-11 20:36 efter 1 minuts spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 1. Hitta orden (Ordgrupp 1).
2024-06-11 20:34 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Vilket ord passar hit? (Ordgrupp 1).
2024-06-11 10:51 efter 1 sekunds spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Vilket ord hör till? (Ordgrupp 1).
2024-06-11 10:51 efter 3 sekunders spelande.
Någon fick ut alla orden på nivå 1. Hitta orden (Ordgrupp 1).
2024-06-11 10:51 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Vilket ord hör till? (Ordgrupp 1).
2024-06-11 09:43 efter 8 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Hitta orden (Ordgrupp 1).
2024-06-10 11:24 efter 6 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Hitta orden (Ordgrupp 1).
2024-06-10 11:18 efter 4 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Vilket ord hör till? (Ordgrupp 1).
2024-06-10 08:34 efter 10 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 7. Para ihop orden (Ordgrupp 2).
2024-06-09 15:22 efter 10 sekunders spelande.

Träna på att stava orden med sj-ljudet, antingen stavning med sj eller sk.

Spelet SJ eller SK? Stavning av SJ-ljudet

Instruktioner till SJ eller SK? Stavning av SJ-ljudet

Träna att stava vanliga ord som uttalas med sj-ljudet men stavas antingen sj eller sk.

Tänk på vilken stavning utifrån vokalen som kommer efteråt. Tänk på både de mjuka och de hårda.

E, I, Y, Ä, Ö: Mjuka som snö. SJ-ljudet stavas ofta med SK.

A, O, U, Å: Hårda som sten. SJ-ljudet stavas ofta med SJ.

Exempel på ord med mjuka vokaler och stavningen SK:

  • Skola
  • Sked
  • Skära
  • Skörd

Exempel på ord med hårda vokaler och stavningen SJ:

  • Sju
  • Sjal
  • Sjunga
  • Sjuk

Så när du stavar ord som låter som SJ, försök att tänka på om den första bokstaven efter är mjuk eller hård, och använd sedan rätt stavning baserat på det!

1. Hitta orden (Ordgrupp 1)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 15 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som 4-vägs raka ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Vilket ord hör till? (Ordgrupp 1)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 15 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Vilket ord passar hit? (Ordgrupp 1)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 15 lucktext, men det visas max 10 lucktexter per spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 10 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

4. Para ihop orden (Ordgrupp 1)

MemoryMemory - Nivån innehåller 15 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra), men det visas max 10 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Hitta orden (Ordgrupp 2)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 10 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som 4-vägs raka ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Vilket ord hör till? (Ordgrupp 2)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Para ihop orden (Ordgrupp 2)

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Vilket ord passar hit? (Ordgrupp 2)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Hitta orden (Ordgrupp 3)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 13 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som 4-vägs raka ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Hur stavas ordet? (Ordgrupp 3)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 13 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Hitta orden som hör ihop (Ordgrupp 3)

MemoryMemory - Nivån innehåller 13 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra), men det visas max 10 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Skriv ordet som passar in (Ordgrupp 3)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 13 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i SJ eller SK? Stavning av SJ-ljudet. Maximala antalet poäng (12 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 12 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet SJ eller SK? Stavning av SJ-ljudet kan du totalt få 12 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Svenska
Målgrupp
Årskurs 3 - Årskurs 6
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2024-05-10
Publicerat online
2020-11-03
Unikt id
12126
Sparat av
5-10 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.4
Totalt 430
5
215
4
38
3
26
2
24
1
127

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 3 kommentarer om detta kunskapsspel.

A
Amelia
9 april 2024 08:28
Bra spel, kan vara lite svårt men det var kul. bra att öva på i skolan på svenskan. Men det här är ett spel för alla.
Anonym
16 mars 2022 11:37
asså det är so dumt för typ all är svårt
Anonym
4 december 2020 12:23
Jag tycker att detta spel är bra

Fler fördelar med plusmedlemskap