Påskspel

1
Dagarnas betydelse
Kristendomen, Flervalsfrågor Svår
2
Fastan
Kristendomen, Flervalsfrågor Svår
3
Påskkalendern
Flervalsfrågor Svår
4
Ordets betydelse
Flervalsfrågor Svår
5
Påskfirande
Flervalsfrågor Svår
6
Lista ut påskordet
10 gissningar, Mastermind
7
Påskord
Krökta ord, Bokstavsbräde Svår
8
Påskord 60s
Krökta ord, Bokstavsbräde Svår
9
Memory
Påskord
10
Memory 3 minuter
Påskord Svår
11
Memory 2 minuter
Påskord Svår
12
Gissa påskord
5 hjärtan, Gissa ord Svår
13
Gissa påskord
5 hjärtan, 60s, Gissa ord Svår
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Påskspel på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Dagarnas betydelse (Kristendomen).
2024-06-13 19:11 efter 55 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Dagarnas betydelse (Kristendomen).
2024-06-13 19:10 efter 1 minuts spelande.
Någon fick 1 miss på nivå 13. Gissa påskord (5 hjärtan, 60s).
2024-06-13 11:33 efter 14 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 13. Gissa påskord (5 hjärtan, 60s).
2024-06-13 11:33 efter 21 sekunders spelande.
Någon fick 0 missar på nivå 12. Gissa påskord (5 hjärtan).
2024-06-13 11:33 efter 11 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 9. Memory (Påskord).
2024-06-13 11:32 efter 3 sekunders spelande.
Någon fick 65 drag på nivå 11. Memory 2 minuter (Påskord).
2024-06-13 11:32 efter 2 minuters spelande.
Någon fick 53 drag på nivå 10. Memory 3 minuter (Påskord).
2024-06-13 11:30 efter 2 minuters spelande.
Någon fick 42 drag på nivå 9. Memory (Påskord).
2024-06-13 11:28 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 8. Påskord 60s (Krökta ord).
2024-06-13 11:25 efter 2 minuters spelande.

Vet du varför vi firar påsk och varför dagarna i påsk heter som de gör? Lär dig i detta spel!

Spelet Påskspel

Instruktioner till Påskspel

När du spelar detta spel får du lära dig varför vi firar påsken, varifrån påskharen kommer, påskkärringarnas färd till Blåkulla och vad dagarna i påsken betyder. Eftersom påsken är en kristen högtid hamnar detta spel under religionskunskap, men du får även lära dig om påskharen och annat som inte direkt hör ihop med kristendomen.

1. Dagarnas betydelse (Kristendomen)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 9 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Fastan (Kristendomen)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 8 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Påskkalendern

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 13 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Ordets betydelse

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 8 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Påskfirande

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 12 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Lista ut påskordet (10 gissningar)

MastermindMastermind - Nivån innehåller 21 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Elevens mål är att lösa kodordet på maximalt 10 gissningar. För varje gissning får eleven veta om bokstaven ingår i ordet (gul), om den också är på rätt plats (grön) eller om den inte ingår alls (grå). De ord spelaren gissar kontrolleras mot vår ordbok i Svenska, vilket betyder att varje gissning måste vara ett giltigt ord. Klarar spelaren att lösa ordkoden och får fram det gömda ordet innan de 10 gissningarna tar slut har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Påskord (Krökta ord)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 23 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som krökta ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Påskord 60s (Krökta ord)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 23 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som krökta ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Tidsgränsen för att klara varje spelomgång är 60 sekunder (60 sekunder). Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Memory (Påskord)

MemoryMemory - Nivån innehåller 23 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Memory 3 minuter (Påskord)

MemoryMemory - Nivån innehåller 23 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Tidsgränsen för att klara varje spelomgång är 3 minuter (180 sekunder). Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Memory 2 minuter (Påskord)

MemoryMemory - Nivån innehåller 23 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Tidsgränsen för att klara varje spelomgång är 2 minuter (120 sekunder). Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Gissa påskord (5 hjärtan)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 23 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så brister ett hjärta. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 5 hjärtan tar slut har spelrundan vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Gissa påskord (5 hjärtan, 60s)

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 23 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så brister ett hjärta. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 5 hjärtan tar slut har spelrundan vunnits. Tidsgränsen för att klara varje spelomgång är 60 sekunder (60 sekunder). Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Påskspel. Maximala antalet poäng (13 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 13 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Påskspel kan du totalt få 13 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Hinduismen - viktiga begrepp
Religionskunskap
Påsk i Sverige
Religionskunskap

Ytterligare spelinformation

Ämne
Religionskunskap
Målgrupp
Årskurs 1 - Gymnasiet
Spelskapare
Elevspel
Uppdaterat
2022-03-02
Publicerat online
2015-03-29
Unikt id
2292
Sparat av
5-10 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.8
Totalt 563
5
332
4
40
3
46
2
28
1
117

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 11 kommentarer om detta kunskapsspel.

O
odolf
6 april 2023 21:56
jag tycker att spelet är rolig och som jag tycker är att man får uppdrag
J
jonteboiii
31 mars 2021 09:25
jag tycker det här spelet är väldigt bra och man lär sig mycket i det hoppas andra tycker samma som jag :D
O
Oliwer Nilsson
26 mars 2021 11:31
Hej alla mina vänner jag tycken den bra men kan va bra med lite bättre hejdå:)
E
Esme.unicorn
29 mars 2018 09:07
Bra spel men ni kunde göra det lite lättare till min kompis Emmieeeeeeeeee! EMMIE SA ATT JAG SKULLE TA EN STJÄRNA!!!!
U
ulle
27 mars 2018 13:41
den har spel var bra myket. jag ska förtsätta på det har
S
Sixten
6 mars 2018 09:17
hej tack för allt ni har hjälpt mig med!!!!!
M
Maria
29 mars 2017 11:28
Bra spel! Alltid lär man sig ngt nytt:)
Mina
22 januari 2017 17:30
Det var bra jag lärde mig mycket nyt.
N
naomi
2 april 2016 21:12
vilken bra spel jag lärde mig nya sakker
S
sabina irengård
25 mars 2016 15:07
väldigt bra jag ska fortsätta med detta! det är sådär för att när jag gör det så lär jag mig väldigt lite men det finns andra saker på denna sidan som jag kan
N
Nellie
22 mars 2016 20:13
Väldigt bra tycker jag ska fortsätta med detta!!det är bra att man lär sig gånger o andra saker älskar att man ska leta ord

Fler fördelar med plusmedlemskap