Samisk religion

1
Ordgömma
Ord om samisk kultur, Bokstavsbräde
2
Memory
Para ihop lika begrepp
3
Flervalsfrågor
Samisk religion
4
Lucktext
Samer Svår
5
Länka ihop
Begrepp till beskrivning/bild
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Samisk religion på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon fick alla rätt på nivå 5. Länka ihop (Begrepp till beskrivning/bild).
2024-06-21 09:40 efter 14 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 5. Länka ihop (Begrepp till beskrivning/bild).
2024-06-21 09:40 efter 8 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 5. Länka ihop (Begrepp till beskrivning/bild).
2024-06-21 09:39 efter 8 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 5. Länka ihop (Begrepp till beskrivning/bild).
2024-06-21 09:39 efter 10 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 5. Länka ihop (Begrepp till beskrivning/bild).
2024-06-21 09:39 efter 10 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 5. Länka ihop (Begrepp till beskrivning/bild).
2024-06-21 09:39 efter 9 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 5. Länka ihop (Begrepp till beskrivning/bild).
2024-06-21 09:38 efter 17 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 5. Länka ihop (Begrepp till beskrivning/bild).
2024-06-21 09:38 efter 15 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 5. Länka ihop (Begrepp till beskrivning/bild).
2024-06-21 09:38 efter 14 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 5. Länka ihop (Begrepp till beskrivning/bild).
2024-06-21 09:37 efter 9 sekunders spelande.

I detta spelar får du träna på grundkunskaper om samisk religion.

Spelet Samisk religion

Instruktioner till Samisk religion

I detta spel får spelaren träna på grunderna inom den samiska religionen. Samerna, Sveriges urfolk, bär på en kultur och historia som är viktig att bevara och förstå. Genom att dyka in i deras traditioner och livsstil kan vi fördjupa vår kunskap om deras förflutna och känna en starkare koppling till deras arv. Att inte glömma bort samernas kultur är att visa respekt och erkänna samernas betydelse i Sveriges historia och samhälle.

1. Ordgömma (Ord om samisk kultur)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 12 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som 8-vägs raka ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla efterfrågade orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Memory (Para ihop lika begrepp)

MemoryMemory - Nivån innehåller 12 par (bestående av likadana ord som paras ihop med varandra) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 12 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Flervalsfrågor (Samisk religion)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 17 frågor (varav 3 har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren två eller tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Lucktext (Samer)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 4 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 4 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

5. Länka ihop (Begrepp till beskrivning/bild)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 5 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 5 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Samisk religion. Maximala antalet poäng (5 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 5 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Samisk religion kan du totalt få 5 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Kristendom begrepp
Religionskunskap
Judendom begrepp
Religionskunskap
Begrepp inom hinduism
Religionskunskap
Judendom - Begrepp
Religionskunskap
Hinduismen - viktiga begrepp
Religionskunskap
Träna på judendomen
Religionskunskap
Begrepp - livsåskådning
Religionskunskap
Abrahamitiska religionerna
Religionskunskap
Religion och livsåskådning
Religionskunskap

Ytterligare spelinformation

Ämne
Religionskunskap
Målgrupp
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2024-05-13
Publicerat online
2022-11-03
Unikt id
15982
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.9
Totalt 238
5
144
4
25
3
19
2
8
1
42

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 1 kommentar om detta kunskapsspel.

N
Neo
12 mars 2024 08:53
Bra för det är roligt och att man få lära sig mycket bra saker att veta och sånt. Bra spel!

Fler fördelar med plusmedlemskap