Musikinstrument med bilder

1
Stråkinstrument
Välj, Flervalsfrågor
2
Träblåsinstrument
Välj, Flervalsfrågor
3
Övriga stränginstrument
Välj, Flervalsfrågor
4
Bleckblåsinstrument
Välj, Flervalsfrågor
5
Tangentinstrument
Välj, Flervalsfrågor
6
Slagverksinstrument
Välj, Flervalsfrågor
7
Stråkinstrument
Skriv, Frågor med fritextsvar
8
Träblåsinstrument
Skriv, Frågor med fritextsvar
9
Övriga stränginstrument
Skriv, Frågor med fritextsvar Svår
10
Bleckblåsinstrument
Skriv, Frågor med fritextsvar
11
Tangentinstrument
Skriv, Frågor med fritextsvar
12
Slagverksinstrument
Skriv, Frågor med fritextsvar Svår
13
Alla instrument
Länka ihop
14
Alla instrument
Memory
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Musikinstrument med bilder på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Stråkinstrument (Välj).
16 timmar sedan efter 30 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 5. Tangentinstrument (Välj).
2024-07-16 12:34 efter 34 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 5. Tangentinstrument (Välj).
2024-07-16 12:33 efter 39 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 4. Bleckblåsinstrument (Välj).
2024-07-16 12:32 efter 32 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 3. Övriga stränginstrument (Välj).
2024-07-16 12:31 efter 41 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Övriga stränginstrument (Välj).
2024-07-16 12:31 efter 1 minuts spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Träblåsinstrument (Välj).
2024-07-16 12:29 efter 52 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Träblåsinstrument (Välj).
2024-07-16 12:28 efter 2 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Träblåsinstrument (Välj).
2024-07-16 12:28 efter 4 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Träblåsinstrument (Välj).
2024-07-16 12:28 efter 15 sekunders spelande.

Här kan du öva på hur olika musikinstrument ser ut och vad de instrumenten heter.

Spelet Musikinstrument med bilder

Instruktioner till Musikinstrument med bilder

Vilka instrumentfamiljer finns det och hur delas instrumenten in? I området instrumentkännedom undersöker vi olika musikinstrument och lär oss mer om hur de ser ut och vilka familjer de hör hemma i. Känner du igen alla instrument? Här kan du öva på hur olika instrument ser ut och heter, ur instrumentfamiljerna:

Stråkinstrument

Övriga stränginstrument

Träblåsinstrument

Bleckblåsinstrument

Tangentinstrument

Slagverksinstrument

1. Stråkinstrument (Välj)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 5 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Träblåsinstrument (Välj)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 6 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Övriga stränginstrument (Välj)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 7 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Bleckblåsinstrument (Välj)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 4 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Tangentinstrument (Välj)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 4 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Slagverksinstrument (Välj)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 9 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Stråkinstrument (Skriv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Träblåsinstrument (Skriv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Övriga stränginstrument (Skriv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 7 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Bleckblåsinstrument (Skriv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Tangentinstrument (Skriv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 4 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Slagverksinstrument (Skriv)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 9 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Alla instrument (Länka ihop)

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 35 frågor (varav alla har bild), men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 10 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 3 försök på sig att få alla länkar rätt. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

14. Alla instrument (Memory)

MemoryMemory - Nivån innehåller 35 par (bestående av ord som paras ihop med bilder), men det visas max 18 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Musikinstrument med bilder. Maximala antalet poäng (14 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 14 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Musikinstrument med bilder kan du totalt få 14 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Musik
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2022-09-29
Publicerat online
2020-09-13
Unikt id
11839
Sparat av
5-10 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.6
Totalt 1 433
5
777
4
128
3
106
2
59
1
363

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 10 kommentarer om detta kunskapsspel.

A
august
15 november 2023 08:42
det är ett bra och roligt tränings spel
Anonym
19 augusti 2022 12:44
Ganska roligt spel jag spelar just nu i skolan
A
Aurelio
4 april 2022 14:28
Det är jätte bra tack till elevspel!!
Anonym
27 januari 2022 19:24
hej jag skulle vilja ha frågor också på bas trumma, cymbal och virveltrumma Tack för ert braiga program!!! :)
O
Ossian
25 maj 2021 08:28
Jag gillar detta jätte mycket och nu så kan jag alla instrument här i detta spelet 10/10
F
Foxi
17 maj 2021 10:58
Ret så svårt fast kul. Jag ag kanske kan klara det.🥳
Anonym
10 mars 2021 12:16
Den här var så lätt okej kan du köra en till snälla den här var så bra och lätt
A
Apan redo
2 mars 2021 11:52
Den är bra min jag tycker om man kunde ha en skans
T
teo
30 november 2020 12:09
jag tycker detta var perfekt, bra inlärningsprogram och jag vill se mer av detta. jag är sämst men det gör inget för allas lika värde är viktigt
V
VINCENT
23 september 2020 19:39
Jag tycker att det är jätte roligt att köra detta spel.

Fler fördelar med plusmedlemskap