Enhetsomvandling i längd

1
Enhetsomvandling, flerval
mm och cm, Flervalsfrågor Svår
2
Enhetsomvandling, flerval
cm och dm, Flervalsfrågor Svår
3
Enhetsomvandling, flerval
dm och m, Flervalsfrågor Svår
4
Enhetsomvandling, flerval
m och km, Flervalsfrågor Svår
5
Enhetsomvandling, flerval
km och mil, Flervalsfrågor Svår
6
Enhetsomvandling, flerval
Blandade längdenheter, Flervalsfrågor Svår
7
Enhetsomvandling, skriv svaret
mm och cm, Frågor med fritextsvar
8
Enhetsomvandling, skriv svaret
cm och dm, Frågor med fritextsvar
9
Enhetsomvandling, skriv svaret
dm och m, Frågor med fritextsvar
10
Enhetsomvandling, skriv svaret
m och km, Frågor med fritextsvar
11
Enhetsomvandling, skriv svaret
km och mil, Frågor med fritextsvar
12
Enhetsomvandling, skriv svaret
Blandade längdenheter, Frågor med fritextsvar Svår
13
Enhetsomvandlingsmemory
Blandade längdenheter
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Enhetsomvandling i längd på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

En elev hade problem på nivå 2. Enhetsomvandling, flerval (cm och dm).
2024-06-11 12:39 efter 42 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 2. Enhetsomvandling, flerval (cm och dm).
2024-06-11 12:38 efter 11 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 1. Enhetsomvandling, flerval (mm och cm).
2024-06-11 12:38 efter 51 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 1. Enhetsomvandling, flerval (mm och cm).
2024-06-11 12:37 efter 50 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 1. Enhetsomvandling, flerval (mm och cm).
2024-06-11 12:36 efter 59 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 1. Enhetsomvandling, flerval (mm och cm).
2024-06-11 12:35 efter 40 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 13. Enhetsomvandlingsmemory (Blandade längdenheter).
2024-06-11 08:23 efter 8 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Enhetsomvandling, flerval (mm och cm).
2024-06-10 10:52 efter 29 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 5. Enhetsomvandling, flerval (km och mil).
2024-06-10 08:47 efter 3 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 4. Enhetsomvandling, flerval (m och km).
2024-06-10 08:44 efter 6 minuters spelande.

Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm.

Spelet Enhetsomvandling i längd

Instruktioner till Enhetsomvandling i längd

Spelet går igenom enhetsomvandling mellan längdenheterna mil, kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter. I spelet ska eleven svara på frågor som:
Hur många km går det på en meter?
Hur många mm går det på två cm?

1. Enhetsomvandling, flerval (mm och cm)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Enhetsomvandling, flerval (cm och dm)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Enhetsomvandling, flerval (dm och m)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Enhetsomvandling, flerval (m och km)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Enhetsomvandling, flerval (km och mil)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Enhetsomvandling, flerval (Blandade längdenheter)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Enhetsomvandling, skriv svaret (mm och cm)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Enhetsomvandling, skriv svaret (cm och dm)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Enhetsomvandling, skriv svaret (dm och m)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Enhetsomvandling, skriv svaret (m och km)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Enhetsomvandling, skriv svaret (km och mil)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Enhetsomvandling, skriv svaret (Blandade längdenheter)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 4 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

13. Enhetsomvandlingsmemory (Blandade längdenheter)

MemoryMemory - Nivån innehåller 18 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 18 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Enhetsomvandling i längd. Maximala antalet poäng (13 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 13 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Enhetsomvandling i längd kan du totalt få 13 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2021-11-30
Publicerat online
2014-03-17
Unikt id
540
Sparat av
10-20 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.5
Totalt 811
5
405
4
81
3
50
2
39
1
236

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
Det finns totalt 11 kommentarer om detta kunskapsspel.

L
Lukasz
16 maj 2024 09:07
väldigt bra spel så jag ger detta spel 4 stars och så kul!
A
Amin
12 maj 2023 08:44
spelet är bäst i matte så ge bra kommentarer om spelet
H
Halo
17 januari 2022 08:34
Jag tycker att det är ett bra spel!
E
Emma
15 mars 2019 09:17
Detta var ganska svårt, men roligt, gillar spelet?
Anonym
18 februari 2019 10:58
??jag älskar spelet helt grymt
Anonym
13 december 2018 09:27
Det är ett bra spel
Anonym
12 december 2018 15:09
Det här spelet är bra, man lär sig mycket
H
hej elevspelare
20 september 2018 13:40
det är bra och jag rekomenderar
B
Bra!
11 april 2018 10:44
Om man spelar rät länge så blir det bara enkelt.
M
matte?
9 november 2017 11:24
ganska bra, men lite för lätt. Sen är jag ju inte det största matteproffset... Jag gillar svenska och samhäll mer!
M
Miran
9 december 2014 19:01
Bra spel med elevspel och roligt spel några är svår några är lätt

Fler fördelar med plusmedlemskap