Punkt, linje, sträcka och stråle

1
Välj rätt
Flervalsfrågor
2
Dra streck
Länka ihop
3
Vilket ord saknas?
Lucktext
4
Hitta orden
Bokstavsbräde
5
Memory
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Punkt, linje, sträcka och stråle på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 5. Memory.
2024-06-11 11:50 efter 7 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Hitta orden.
2024-06-11 11:50 efter 5 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 3. Vilket ord saknas?.
2024-06-11 11:49 efter 8 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 2. Dra streck.
2024-06-11 11:49 efter 32 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Välj rätt.
2024-06-11 11:49 efter 21 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 4. Hitta orden.
2024-06-08 13:54 efter 16 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Välj rätt.
2024-06-08 13:53 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj rätt.
2024-06-08 13:51 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj rätt.
2024-06-08 13:50 efter 5 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj rätt.
2024-06-08 13:45 efter 2 minuters spelande.

Träna upp dina kunskaper kring de geometriska objekten punkt, linje, sträcka och stråle.

Spelet Punkt, linje, sträcka och stråle

Instruktioner till Punkt, linje, sträcka och stråle

Träna upp dina matematiska kunskaper kring de geometriska objekten punkt, linje, sträcka och stråle.

1. Välj rätt

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 4 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Dra streck

Länka ihopLänka ihop - Nivån innehåller 4 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Spelarens uppgift är att länka ihop de 4 frågorna i de färgade rutorna med de mest passande svaren bland de vita rutorna. Varje färgad ruta kan bara länkas ihop med en vit ruta och tvärtom. Eleven får feedback på sina länkningar före inlämning och har 2 försök på sig att få alla länkar rätt. Det finns ingen tidsgräns. När eleven länkat alla rutor rätt har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta länkarna - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Vilket ord saknas?

LucktextLucktext - Nivån innehåller 4 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 4 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 2 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

4. Hitta orden

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 4 ord och alla tränas varje spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Memory

MemoryMemory - Nivån innehåller 4 par (bestående av ord som paras ihop med bilder), men det visas max 3 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 3 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Punkt, linje, sträcka och stråle. Maximala antalet poäng (5 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 5 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Punkt, linje, sträcka och stråle kan du totalt få 5 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelskapare
En användare (id 285169)
Uppdaterat
2022-11-10
Publicerat online
2022-11-10
Unikt id
16023
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.8
Totalt 243
5
140
4
21
3
24
2
12
1
46

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap