Enkla talmönster

1
0-10 framåt
1-hopp, 2-hopp och 3-hopp, Flervalsfrågor Svår
2
0-10 bakåt
1-hopp, 2-hopp och 3-hopp, Flervalsfrågor
3
0-100 framåt
5-hopp och 10-hopp, Flervalsfrågor
4
0-100 bakåt
5-hopp och 10-hopp, Flervalsfrågor
5
0-100
svårare, Flervalsfrågor Svår
6
0-10 framåt, skriv
1-hopp, 2-hopp och 3-hopp, Frågor med fritextsvar
7
0-10 bakåt, skriv
1-hopp, 2-hopp och 3-hopp, Frågor med fritextsvar
8
0-100 framåt, skriv
5-hopp och 10-hopp, Frågor med fritextsvar
9
0-100 bakåt, skriv
5-hopp och 10-hopp, Frågor med fritextsvar
10
0-100, skriv
svårare, Frågor med fritextsvar
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Enkla talmönster på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

En elev hade problem på nivå 10. 0-100, skriv (svårare).
2024-06-13 10:13 efter 4 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. 0-10 framåt (1-hopp, 2-hopp och 3-hopp).
2024-06-11 15:07 efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. 0-10 framåt (1-hopp, 2-hopp och 3-hopp).
2024-06-11 15:05 efter 45 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. 0-10 framåt (1-hopp, 2-hopp och 3-hopp).
2024-06-11 15:04 efter 39 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. 0-10 framåt (1-hopp, 2-hopp och 3-hopp).
2024-06-11 15:03 efter 41 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 1. 0-10 framåt (1-hopp, 2-hopp och 3-hopp).
2024-06-11 12:39 efter 2 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 8. 0-100 framåt, skriv (5-hopp och 10-hopp).
2024-06-11 10:31 efter 2 minuters spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 8. 0-100 framåt, skriv (5-hopp och 10-hopp).
2024-06-11 10:28 efter 1 minuts spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 7. 0-10 bakåt, skriv (1-hopp, 2-hopp och 3-hopp).
2024-06-11 10:27 efter 39 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 7. 0-10 bakåt, skriv (1-hopp, 2-hopp och 3-hopp).
2024-06-11 10:26 efter 59 sekunders spelande.

I detta spel får eleven (åk 1-3) öva på enklare talmönster genom att hoppa både framåt och bakåt.

Spelet Enkla talmönster

Instruktioner till Enkla talmönster

I detta spel får eleverna träna på enklare talmönster (åk 1-3), till exempel 1-hopp, 2-hopp, 3-hopp, 5-hopp och 10-hopp - både framåt och bakåt.

Att lära sig ramsräkna 2-hopp eller 2-skutt är en bra grund inför att lära sig 2:ans multiplikationstabell, att lära sig ramsräkna 3-hopp eller 3-skutt är en bra grund inför att lära sig 3:ans multiplikationstabell och så vidare.

1. 0-10 framåt (1-hopp, 2-hopp och 3-hopp)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 8 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 1 hjärta (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. 0-10 bakåt (1-hopp, 2-hopp och 3-hopp)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 6 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 1 hjärta (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. 0-100 framåt (5-hopp och 10-hopp)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 9 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 1 hjärta (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. 0-100 bakåt (5-hopp och 10-hopp)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 9 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. 0-100 (svårare)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 5 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 1 hjärta (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. 0-10 framåt, skriv (1-hopp, 2-hopp och 3-hopp)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 8 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. 0-10 bakåt, skriv (1-hopp, 2-hopp och 3-hopp)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. 0-100 framåt, skriv (5-hopp och 10-hopp)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 9 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. 0-100 bakåt, skriv (5-hopp och 10-hopp)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 9 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. 0-100, skriv (svårare)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 5 frågor (varav alla har bild) och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Enkla talmönster. Maximala antalet poäng (10 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 10 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Enkla talmönster kan du totalt få 10 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelskapare
Raderad användare
Uppdaterat
2023-11-02
Publicerat online
2020-02-23
Unikt id
10978
Sparat av
10-20 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.8
Totalt 472
5
282
4
41
3
29
2
23
1
97

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap