Meteorologi

1
Välj rätt svar
Flervalsfrågor
2
Skriv rätt svar
Frågor med fritextsvar Svår
3
Fyll i orden som fattas
Lucktext Svår
4
Para ihop
Memory
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Meteorologi på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. Välj rätt svar.
2024-07-07 10:47 efter 9 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj rätt svar.
2024-07-04 10:43 efter 8 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Skriv rätt svar.
2024-07-02 13:19 efter 21 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Skriv rätt svar.
2024-07-02 13:18 efter 19 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. Skriv rätt svar.
2024-07-02 13:18 efter 38 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. Välj rätt svar.
2024-07-02 13:17 efter 3 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj rätt svar.
2024-07-02 13:14 efter 2 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj rätt svar.
2024-07-02 13:12 efter 34 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj rätt svar.
2024-07-01 10:35 efter 1 minuts spelande.
Någon hade problem på nivå 1. Välj rätt svar.
2024-07-01 10:34 efter 2 minuters spelande.

Här får du repetera allt om meteorologi, inklusive alla viktiga begrepp.

Spelet Meteorologi

Instruktioner till Meteorologi

Här får du träna på vad lufttryck är, hur vind uppstår, hur det blir olika sorters nederbörd och vad en väderprognos är.

1. Välj rätt svar

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 7 frågor och alla tränas varje spelomgång. Till varje fråga får spelaren två eller tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 3 hjärtan (extraliv) som räddar eleven. Frågorna har talsyntes på svenska. Svaren har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Skriv rätt svar

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 10 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Frågorna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Fyll i orden som fattas

LucktextLucktext - Nivån innehåller 7 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 7 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 3 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Lucktexterna har talsyntes på svenska. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

4. Para ihop

MemoryMemory - Nivån innehåller 10 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord) och alla tränas varje spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Meteorologi. Maximala antalet poäng (4 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 4 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Meteorologi kan du totalt få 4 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Mer från spelskaparen

Ytterligare spelinformation

Ämne
Fysik
Målgrupp
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelskapare
En användare (id 167690)
Uppdaterat
2024-05-15
Publicerat online
2024-05-15
Unikt id
14251
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap