Begrepp Ekosystem

1
Hitta orden
Bokstavsbräde
2
Frågesport
Vilket begrepp?, Flervalsfrågor Svår
3
Vilket ord?
Gissa ord Svår
4
Vad är det för ord?
Hitta orden, Bokstavsbräde Svår
5
Memory 1
Begrepp - Bild
6
Memory 2
2 bilder = samma begrepp
7
Memory 3
Få ihop meningar
8
Vet du?
Flervalsfrågor Svår
9
Vilket ord saknas
Lucktext med alternativ Svår
Vill du spela låsta spelnivåer?
Logga in som Plusmedlem här på plus.elevspel.se eller gå till Begrepp Ekosystem på www.elevspel.se för att spela med annonser.
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

En elev hade problem på nivå 8. Vet du? (Flervalsfrågor).
2024-06-11 12:38 efter 50 sekunders spelande.
En elev fick 54 drag på nivå 7. Memory 3 (Få ihop meningar).
2024-06-11 12:37 efter 3 minuters spelande.
En elev fick 67 drag på nivå 6. Memory 2 (2 bilder = samma begrepp).
2024-06-11 12:35 efter 3 minuters spelande.
En elev fick 41 drag på nivå 5. Memory 1 (Begrepp - Bild).
2024-06-11 12:31 efter 2 minuters spelande.
En elev fick ut alla orden på nivå 4. Vad är det för ord? (Hitta orden).
2024-06-11 12:29 efter 20 minuters spelande.
En elev fick 47 drag på nivå 5. Memory 1 (Begrepp - Bild).
2024-06-11 12:19 efter 2 minuters spelande.
En elev hade problem på nivå 5. Memory 1 (Begrepp - Bild).
2024-06-11 12:17 efter 9 sekunders spelande.
En elev hade problem på nivå 2. Frågesport (Vilket begrepp?).
2024-06-11 12:10 efter 3 sekunders spelande.
En elev fick 1 miss på nivå 3. Vilket ord?.
2024-06-11 12:09 efter 22 sekunders spelande.
En elev fick alla rätt på nivå 2. Frågesport (Vilket begrepp?).
2024-06-11 12:09 efter 53 sekunders spelande.

I det här spelet tränar du på begreppen till området ekosystem.

Spelet Begrepp Ekosystem

Instruktioner till Begrepp Ekosystem

I det här spelet tränar du på de begrepp som vi arbetar med under området ekosystem. Meningen är att du under spelets gång ska träna på de olika begreppen och vad de betyder.

1. Hitta orden

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 13 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas i klartext bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. Frågesport (Vilket begrepp?)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 19 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 1 hjärta (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. Vilket ord?

Gissa ordGissa ord - Nivån innehåller 18 ord, men det visas max 1 ord per spelomgång. Här gäller det för eleven att hitta det sökta ordet eller meningen genom att föreslå bokstäver från alfabetet. Om den föreslagna bokstaven finns i det efterfrågade ordet fylls bokstaven in på rätt plats i luckorna. Om bokstaven inte finns i ordet så smäller en ballong. Klarar eleven att gissa rätt bokstäver och hitta ordet innan alla 5 ballonger tar slut har spelrundan vunnits. På sista försöket aktiveras en knapp så att spelaren kan få en ledtråd till ordet som gissas. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas det rätta ordet - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. Vad är det för ord? (Hitta orden)

BokstavsbrädeBokstavsbräde - Nivån innehåller 13 ord, men det visas max 10 ord per spelomgång. Spelaren visas ett bräde bestående av bokstäver i ett rutnät och ska dra med muspekaren eller fingret över bokstäverna tills ordet hittats. Orden som ska hittas är förlagda på brädet som läsbara ord och de listas med omkastade bokstäver (börja med att kasta om dem tills det rätta ordet hittas) bredvid ordbrädet. Klarar eleven att hitta alla sökta orden har spelomgången vunnits. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta orden - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Memory 1 (Begrepp - Bild)

MemoryMemory - Nivån innehåller 11 par (bestående av ord som paras ihop med bilder), men det visas max 10 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Memory 2 (2 bilder = samma begrepp)

MemoryMemory - Nivån innehåller 11 par (bestående av bilder som paras ihop med andra bilder), men det visas max 10 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Memory 3 (Få ihop meningar)

MemoryMemory - Nivån innehåller 15 par (bestående av ord som paras ihop med andra ord), men det visas max 10 par per spelomgång. Elevens uppgift är att hitta två kort som hör ihop. Hittas två spelkort som hör ihop tas de bort från spelplanen. Spelomgången är klar när alla 10 kortpar har hittats och memoryt har tömts på spelkort. Det finns ingen tidsgräns. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vilka kortpar som hör ihop - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Vet du? (Flervalsfrågor)

FlervalsfrågorFlervalsfrågor - Nivån innehåller 29 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Till varje fråga får spelaren tre svarsalternativ. Endast ett av dessa är rätt. Det gäller för spelaren att hitta det rätta alternativet. Eleven har 1 hjärta (extraliv) som räddar eleven. Det finns ingen tidsgräns. När eleven valt alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Vilket ord saknas (Lucktext med alternativ)

LucktextLucktext - Nivån innehåller 5 lucktext och alla tränas varje spelomgång. Lucktexternas ordning slumpas varje spelomgång. I spelet får eleven 5 uppgifter med texter där vissa ord eller tal dolts. Dessa ord eller tal har ersatts med fält där eleven antingen ska fylla i rätt ord, eller välja rätt ord i en lista. Ibland visas ett frågetecken ? efter fältet - om spelaren klickar på det så visas en ledtråd till vad som efterfrågas. Eleven har 1 försök på sig att skriva rätt ord i spelets luckor. En lucktext kräver oftast att läsaren förstår sammanhanget i texten för att kunna fylla i rätt ord. Det kan därför vara nödvändigt att läsa texten flera gånger. Det finns ingen tidsgräns. När eleven fyllt i alla luckor rätt har spelomgången klarats. Är någon lucka för svår går det att klicka på knappen Avbryt - då visas vad som ska stå i alla luckor - och spelaren får försöka klara lucktexten igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Begrepp Ekosystem. Maximala antalet poäng (9 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 9 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Begrepp Ekosystem kan du totalt få 9 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Mer från spelskaparen

Ytterligare spelinformation

Ämne
Biologi
Målgrupp
Årskurs 6 - Årskurs 7
Spelskapare
En användare (id 245677)
Uppdaterat
2021-08-26
Publicerat online
2021-08-26
Unikt id
13814
Sparat av
0-5 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3.2
Totalt 82
5
40
4
4
3
4
2
3
1
31

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer

Logga in för att skriva en kommentar.
E
Elevspel
Vad tycker du om det här spelet?
Skriv en kommentar och berätta för andra besökare vad du tycker!

Fler fördelar med plusmedlemskap